Linn nõuab tururentnikult investeeringuid või raha (12)

Linn nõuab tururentnikult investeeringuid või raha

KEHV AASTA: Kaspar Noor tunnistas linnavalitsusele, et terves Eestis on turukaubanduse käibed kõvas langustrendis, kuid sellest hoolimata annab Nordkapp Grupp endast parima, et üürilepingut täita. Foto: Egon Ligi

Linnavalitsus nõuab Kuressaare turgu rentivalt osaühingult 2012. aasta investeeringukohustuse täitmist või selle mahu, 7000 euro rahalist hüvitamist.

Abilinnapea Kalle Koov märkis turgu rentivale OÜ-le Nordkapp Grupp saadetud pöördumises, et 2012. aasta investeeringute maht oli vastavalt kokkuleppele 7000 eurot. Näiteks pidi firma remontima turuhoone ja kõrvalhoonete fassaade ja tegema muid remonditöid.

Eelmise aasta lõpul pöördus rentnik linnavalitsuse poole, et põhjendada lubatud tööde tegemata jätmist, ja firma esindaja Kaspar Noor pakkus välja, et hüvitab selle rahas.

Seejärel lepitigi kokku, et alates 2013. aastast asendatakse üürniku investeeringute tegemise kohustus rahatasumise kohustusega. “Varalistest kohustustest loobumisest ja nende kustutamisest juttu ei olnud,” kinnitas Kalle Koov.

Kui linnavalitsus tänavu mais turuüürnikule eelmise aasta investeeringukohustuse tegemata jätmist ja selle hüvitamist meelde tuletas, vastas Nordkapp, et see teema tuleb neile üllatusena. Nüüd tuletas linnavalitsus kohustust uuesti meelde ja palus 7000 eurot üle kanda 15. septembriks.

Ettevõtja Kaspar Noor alustas oma vastust abilinnapeale sellest, et tänavu on üle Eesti turukaubanduse käibed “kõvasti languses”. “Mitmed uued kauplemiseks loodud turud pole üldse tööle hakanud, seda isegi vaatamata mõne turu puhul kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavale aktiivsele reklaamile ja meediakärale,” teatas Kaspar Noor.

Tema sõnul on langustrend kahjuks jätkuv ja optimismiks põhjust ei ole. Siiski, märgib ta, on Nordkapp Grupp andnud parima, et üürilepingut täita ja turgu toimivana hoida.

Kaspar Noor tuletas meelde, et linnavalitsus on käitunud turuga seotud küsimustes heitlikult, soovides 2012. aastal üürilepingut tungivalt lõpetada, sama aasta sügisel siiski jätkata, tunnistades samas, et linnavalitsusel puudub nägemus ja arengukava, milline peaks turg tulevikus olema.

Kaspar Noore väitel ei leppinud üürnik ja linnavalitsus ka üürilepingu muutmisel kokku varasemate kohustuste osas. “Hilisem seadus muudab varasema seaduse,” tuletas Noor meelde juba Vana-Rooma õigusest tuntud põhimõtet ja kinnitas, et üürilepingu muutmisel 2012. aasta täitmata kohustusi, nende suurust või hüvitamise tähtaegu fikseeritud ei ole.

“Pooled ongi kokku leppinud, et jätkatakse n-ö puhtalt lehelt ja edasine üürilepingu täitmine toimub raha lepingus ettenähtud suuruses ja tähtaegadel,” nentis Noor kirjas abilinnapeale. “Sellist lepingu muudatuses väljendatud rahaliste kohustuste täitmist ei saa tõlgendada tagasiulatuvalt.”

Lõpetuseks teatas Kaspar Noor, et ei välista siiski hüvitise maksmist 2012. aasta eest mõistlikes summades mõistlike tähtaegade jooksul, pakkudes selleks linnavalitsusele välja läbirääkimised.

Print Friendly, PDF & Email