Linn otsib ideid Ida-Niidu lasteaia renoveerimiseks

Kuressaare linnavalitsus kuulutas välja ideekonkursi, leidmaks Ida-Niidu lasteaia hoone rekonstrueerimiseks kavand, mis oleks kaasaegne ja värske, kuid samal ajal sobituks tervikliku, Ida-Niidu suurelamute miljööalaga Kuressaares. Ideekonkursi auhinnafond on 5000 eurot.

“Ideekonkursi kaudu loodame leida vanale majale uut lapsesõbralikku, ökonoomset ja Kuressaarde sobivat innovaatilist lahendust,” sõnas hariduse ja kultuuri abilinnapea Tiina Talvi.

Võistlustöid hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel: arhitektuurne idee, sobivus nii piirkonna üldilme kui ka hoone funktsiooniga; ehituslik rentaablus (taaskasutus vs. uued konstruktsioonid); lasteaia olemuslikkus; idee kaasaegsus. Parima ideelahenduse autoritega alustatakse läbirääkimisi, sõlmimaks vajalikku hankelepingut lasteaia eel- ja põhiprojekti koostamiseks.

Kuressaare Ida-Niidu lasteaed on Kuressaare linna hallatav munitsipaallasteaed, mille rekonstrueerimisega alustatakse plaanide kohaselt 2014. aasta suvel.

Print Friendly, PDF & Email