Aita märgata abivajavat last!

“Kõigil lastel on õigus elule. See tähendab, et peab aitama ka neid, kes vajavad abi ja on ebasoodsas olukorras, et ka nende õigus elule oleks tagatud.” (ÜRO “Lapse õiguste konventsioon”)

Me kõik oleme erinevad, kas keele, sotsiaalse kuuluvuse, nahavärvuse, haridustaseme või millegi muu tõttu. Samas on oluline, et vaatamata erinevustele peaksid säilima kõigile ja eelkõige lastele õigused ja tingimused, mis ei seaks ohtu nende tervist ja normaalset arengut.

Laste arv, kes elavad vaesusepiiril või siis täielikus vaesuses, on piisavalt suur, et nende heaolu, turvalisuse ja arengu pärast muret tunda. Kui asi puudutab lapsi, siis ei tohiks olla ühtegi kahtlust, et neid on vaja aidata. Selleks, et aidata, tuleb kõigepealt kindlaks teha abivajaja ja siin on oluline roll last ümbritsevatel täiskasvanutel: vanematel, sugulastel, naabritel, õpetajatel ja teistel. Jäädes passiivseks ja vaadates laste õiguste rikkumist vaikides pealt, aktsepteerime nende kui nõrgemas positsioonis olevate ühiskonnaliikmete allasurumist ja anname nii nende muredele vaid kasvamisruumi juurde.

Abivajajast mitteteatamine võib olla seotud hirmuga inimestevahelisi suhteid rikkuda. Sageli arvatakse, et mis ma ikka sekkun, võib-olla polegi asi nii hull. Tõepoolest, iga kahtlus ei pruugi tõeks osutuda ega menetlust kaasa tuua. Kui kahtlus aga süveneb ja märgid näitavad, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, siis on igal juhul tark sellest teada anda.

Lastekaitsetöötaja analüüsib talle edastatud infot ja otsustab alati igast juhtumist lähtuvalt eraldi, kas olukord vajab sekkumist või laheneb perekeskselt.

Kui tead kedagi, kes sinu arvates vajab abi, anna sellest kindlasti teada!

Piia Prei,
sotsiaalpedagoog-lastekaitsetöötaja
piia@kaarma.ee

Print Friendly, PDF & Email