Soar jähi ikka paika

Mineva laupa Kuivastu kai eares olli küll nõuke tundmus, et juu ikka selle soarelataka nüid siit otsapidi Suure väina vaotab. Neh, rahvas olli puhas sõnna kokku joosn – omad ja võerad koa. Kui ikka kõik ühtes nurkas unnikas oo, siis mine ullu tia, juhtubki nõnna kut selle iidlaste jutu sihes. Aga ei – soar jähi, olgu tänatud, ikka paika. Aga uisk sai küll vie sisse. Vägev olli!

Juba see rongikäik, mis eelmise üöse Koguvast Kuivastu paarutas, olli uhke voadata. Autuid olli masu rohkem kut pulmarongis. Nõnna, et see jämpsimine sial Koguvas andis asjale paljast veartust juure.

Katsub siit uisulaeva jutu pialt nüid soravaste ojomise piale üle minna. Laupa, kahekümne seitsmendal, peetse ää kahekümnes Väikse väena ojomine. Neh, Vahtnast ojotse Orisare. Start andasse Vahtnast kellu ühest. Kirja panemine akkab pihta kellu poole kahestteistmest sialsammas Vahtnas. Nõnna poarkümmend minutid enne starti jägatse juhtnöörisid koa natusse.

Neh, kultuurivaldas oo koa ikka uudissime. Kahekümne kuienda juulikuu pääva õhta kellu kahessast oo Muhu resturaanis lauluõhta. Meite Muhu miesansamblile tuleb sellepääva külase üks teene miesansambel, kogunisti Riia linnast. Meite mehed köisid ühe sui sial nende juures ja nüid siis oo lätlasi siia oodata. Ja vat sial lauluõhtal nee kaks mieste ansamblid siis üheteesevõedu laulma kukkuvadkid. Pileti iest tahetse kaks ja pool eurut soaja. Pärast soab tantsida koa. Meelis ja Mihkel pidada tansimuusikad tegema.

Tuleva riede ja laupa, kahekümne kuies ja -seitsmes, oo jälle nee päävad koa, kui soab Liiva vanas pastoraatis aknaid tohterda. Just tohterdamiseks akkas Inna Ligi seda tüöd kutsuma, mis sial tehasse, ja sie oo ju puru õige ütlemine. Mõlema omingu akatse pihta kellu kümnest. Ja “tõbistest” puudust ep tulle. Innal olli üks nõuke palve viel – äkist kellelgid oo seltsi võtta mõni kena jutt oma või mõne teese elu või ma´a ustest või aketest. Teestel kena kuulda ja tüö lähäb koa nobemini, kui jutt kõrvas jooseb. Ja kui oo kuskil seismas äkist mõni vana uks või ake, mis oo laanis ühna tuleaseme piale viia, siis viige sie param pastoraati. Ja jätke pisike jutt koa miele, et kust nõuke uks või ake pärit oo. Mõtle kui kena, kui soab ühe rivi sõuksi sõnna ühna väljanäituse pialegid eluilmal. Neh ja uie elu soavad naad sial niikutnii.

Vat sõuksed lood ja laulud. Kenad suve jätku siis ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email