Väärikate ülikool – mis, kellele, milleks? (1)

Väärikate ülikool mis, kellele, milleks21. sajandit võiks nimetada ka narratiivide sajandiks. Lähtudes humanistlikust inimesekäsitlusest väärtustub üha enam iga inimene oma eripäraga, mille hulka kuulub ka tema elutee, saatus, kogemus. Ka meie väärikate ülikooli õppuritel on oma lugu, samuti on oma lugu Tartu ülikooli väärikate ülikoolil.

See lugu algas 2009. a lõpus, mil TÜ Pärnu kolledži programmijuht Mari Suurväli ja direktor Henn Vallimäe otsustasid pakkuda 50+ Pärnu inimestele loenguteseeriat. Neil polnud vähimatki ettekujutust, kas ettevõtmine pärnakatele huvi pakub. Tegelikkus üllatas positiivselt: loengutele registreerus ligi 400 kuulajat. Peagi alustati väärikate ülikooli programmidega Tartus, Tallinnas ja neljanda kohana Kuressaares – aastal 2011.

Huviliste arv ületas ootusi

Ka see on omaette lugu, kuidas väärikate ülikool tuli Ülikoolide keskusse Saaremaal. Ühel 2010. aasta suvepäeval astus ÜKS-i büroo uksest sisse linnakodanik Jüri Sepp ja teatas: “Täna hommikul esines TV-s Tartu ülikooli õppeprorektor Birute Klaas, kes rääkis, et ka Kuressaarde tuleb väärikate ülikool ja mina tahan sinna õppima asuda.”

Kuna asjaajamine võttis aega, saime alustada alles 2011. aastal ja seda suuresti tänu kohaliku omaalgatuse programmi toele.

Avalikkus võttis väärikate ülikooli programmi Kuressaares vastu väga hästi: korraldajad ootasid kuni 25 kuulajat, kuid rõõmsa üllatusena tuli neid palju kordi rohkem. 2011./2012. õppeaastal võttis loengutest osa sada viis, 2012/2013 juba 185 inimest üle Saare maakonna – Muhust, Metskülast, Mustjalast, Tornimäelt, Orissaarest, Valjalast, Pihtlast, Kärlalt, Sõmeralt, Torgust.

Enamik õppijatest on Kuressaarest, naisi rohkem kui mehi, vanima õppija sünniaasta 1925. Sellist loengusaali Kuressaares, mis mahutaks ligi paarsada kuulajat, on raske leida. Õnneks on Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi juhtkond võimaldanud loengukohana oma spordisaali kasutada. Kooli asukoht bussijaama lähedal on väga sobiv maalt loengutele tulnud osavõtjate jaoks.

Väärikate ülikoolis osalemise tingimuseks ei ole kõrgharidus, vaid huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu. Sihtrühmaks on õpihimulised vanuses 50 aastat ja enam. Aktiivne kuulaja, kes võtab osa 75% loengutest, saab Tartu ülikooli tunnistuse.

Olen pannud väärikate ülikooli Kuressaares toimuva programmi kokku, arvestades ka kuulajate ettepanekuid. Teemad on mõlemal õppeaastal olnud seinast seina ja üldharivad, näiteks tervis, tervislikud eluviisid, loodus, keskkond, inimene, ettevõtlus, seadusandlus, psühholoogia jne. Lektoriteks on kaunist loosungit “Talendid koju” parafraseerides kutsutud Saaremaalt pärit Tartu ülikooli õppejõud, teadlased, oma ala spetsialistid, nn suvesaarlased, kohapeal elavad ülikooli vilistlased jt.

Mõte on tutvustada kohalikule kogukonnale siit pärit või siin elavaid-puhkavaid tarku inimesi, samas kohtuvad siit pärit lektorid meile loenguid lugema tulles endiste koolikaaslaste ja teiste tuttavatega, kogevad siiasõitmise tee pikkust ja võimalusi.

2011./2012. õppeaasta lektoriteks olid Tõnu Kollo, Andres Piirsoo, Leiu Heapost, Made Torokoff, Karmel Tall, Mart Mölder, Tiiu Aro, Marika Leis, Priit Penu, Leo Filippov, Maimu Berg ja Ülo Tuulik.

Kevadsemester lõppes aprillikuus teemaga “Kuressaare 150-aastane park” (lektor Katrin Reinhold), samal päeval toimus ka pidulik lõpuaktus Kuressaare kuursaalis.

2012./2013. a oli õppuritel võimalik kuulata loenguid erinevatel teemadel, näiteks elukestev andekus; maohaiguste tõendatud tekkepõhjused, nende vältimise võimalused ja kuidas me ise saame ennetusele kaasa aidata; lisaainetest ja nende mõjust organismile; toitumisest; kust kaob maa ja kuhu tuleb meri; kommunikatsioonist nii ja naa jne.

Väärikatele kuulajatele esinesid väärikad lektorid, kusjuures kõik, kellele tegin ettepaneku esinema tulla, võtsid selle vastu: Viire Sepp, Elerin Reinmaa, Heidi-Ingrid Maaroos, Anne Teigamägi, Marika Leis, Reet Linna, Selma Teesalu, Tambet Kikas, Annely Allik, Lembit Uustulnd, Kaja Tampere ja Leo Filippov.

Enamik nimetatud lektoritest tulidki vaid pidama loengut väärikate ülikoolis, kuid mõnele oli võimalik korraldada lisaks esinemisi ülikoolide vilistlastele teemaõhtul ja koolides õpilastele. Ka lektoritele pakkusid loengud elamusi. “Kõige suurem nostalgia on minu jaoks see, et olen jälle selles koolis, mille lõpetasin 1948. aastal. Ma lootsin, et näen siin oma klassivenda ja näe – Ants Tasa ongi siin,” olid professor Selma Teesalu sõnad.

Suur huvi ja osavõtjate rohkus on kindel märk sellest, et väärikate ülikooli programmi oli Saaremaale väga vaja ja seda oodati. Ja kasu sellest on kahtlemata tervele kogukonnale. Üle maakonna sõidavad õppijad loengupäeval Kuressaarde kokku, naudivad loenguid, lähevad koju ja otsivad kuuldule veel internetist materjali lisaks, räägivad kuuldust tuttavatele edasi, on Tartu ülikooli tunnistuse üle uhked, ja seda oma laste ja lastelaste ees. On tore vaadata, kuidas õppurid tulevad KTG-sse loengutele ja on loengutel nii väärikad. Väärikate ülikoolil on vägi!

Väärikus ei tähenda vanust

Väärikate ülikooli kohta on öeldud ka eakate ülikool. Olen sellele vastu vaielnud ja küsinud, kas 50-aastane inimene on siis eakas? Ega ikka ole küll! Väärikate ülikool on väärikate ülikool.

Sageli on seostatud väärikust vanusega. Siiski on väärikus palju laiem. Lektor Made Torokoff on öelnud: “Väärikus on eelkõige endast lugupidamine. Inimene, kes peab endast lugu, peab ka teistest lugu.”

Sel kevadel õppurite nimel lõpuaktusel sõnavõtuga esinenud Endla Raig rõhutas järgmist: “Inimene ei ela ainult leivast, ta vajab ka vaimutoitu. Ja just sellepärast soovis nii palju inimesi väärikate ülikooli tulla.”

Lõpetuseks kordan veel paari tähtsat mõtet TÜ emeriitprofessori Selma Teesalu loengust: Albert Einstein, 20. sajandi mõjukaim füüsik on väitnud, et inimese vaimne küpsus saabub 55. ja 70. eluaasta vahel, aga inimese loomevõime jätkub pidevalt. Selles eas tuleb aga oskuslikult hoolitseda oma tervise eest.

Ka sel sügisel alustame väärikate ülikooli programmiga, sügissemestri loengukava on valmis, kevadsemestri oma vajab veel läbirääkimisi lektoritega. Meile on lubanud esinema tulla maavanem Kaido Kaasik, toitumisonkoloog Katrin Sak, kardioloog Rein Teesalu, poliitik ja idamaade tundja Hannes Hanso, etiketiõpetaja Tiina Tšatšua, praktilise teoloogia lektor Kaido Soom jt.

Õpigrupi komplekteerimise alustamisest annan meediakanalite kaudu teada.

Kohtumisteni, väärikad õppijad!

Maie Meius
Ülikoolide Keskus Saaremaal tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email