Tivolipargi alaealised töötajad kurdavad väärkohtlemist (45)

Kuressaare tüdrukud Kristi*  (13) ja Triin (14) töötasid Tivolipargis lepinguta, tegid 11-tunniseid tööpäevi ega saa nüüd kätte nii palju palka kui lubati. Tüdrukute sõnul mõlemat ka ahistati.

Lõbustuspargis töötamise võimalusest kuulsid tüdrukud sõbralt. Et ennast tööle pakkuda, läksid tüdrukud parki kohale. “Pidime tooma vanema nõusoleku, aga lepingut meiega ei sõlmitud. Öeldi, et palk on 2.50 tunnis ja kõik tivoli atraktsioonid on meile tasuta. Tööaeg pidi olema kella 15–23 ja nädalavahetusel 12–23,” rääkis Triin. Tööandjat nimetavad tüdrukud Frediks ja tema perekonnanime nad ei tea.

Tüdrukud kontrollisid väikestele lastele mõeldud atraktsioonil pileteid. Päevad olid pikad: tööpäevadel 8 ja nädalavahetusel 11 tundi (seaduse järgi ei tohiks tüdrukud töötada üle 4 tunni päevas). Tööpäeva jooksul ei tahetud tüdrukuid platsilt ära lasta. “Ükskord oli mul päris kõrge palavik, ei mäleta täpselt, kui palju. Oli ka tohutult kuum päev. Ütlesin bossile, et mul on tõesti paha olla, pea käib ringi ja kardan kokku kukkuda. Küsisin, kas võin apteeki minna – mulle öeldi, et mine siis, kui tivoli on kinni, ei lähe sa praegu kuskile,” rääkis Kristi.

Kohatu käitumine

Samuti rääkis Kristi, et üks karussellil töötav mees hakkas tal järel käima. “Alguses naersin selle üle, aga siis see hakkas juba tunduma nagu ahistamine. Ma ei saanud õieti liikuda kuskil, ta oli igal pool, kus mina,” rääkis Kirsike, kes alguses ei tihanud turvatöötajale rääkida, et mees teda pidevalt puudutas ning suule suudelda üritas.

Ka Triinul käis üks tivoli töötajatest järel ning käitus tüdrukute sõnul kohatult. “Ükskord Triin läks peegellabürinti – üksi, sest mina ei viitsinud. See mees läks Triinule sinna järele ja Triin üritas eest ära joosta, aga jooksis vastu peeglit. Mees läks ja kallistas teda selja tagant,” rääkis Kristi.

“Kui tuli aeg palka saada, öeldi, et palk on 10 eurot päevas. Kui protestisime, et pidi olema 2.50 tunnis, öeldi: te ju ei teinud absoluutselt tööd, ja palka saate sellele vastavalt,” rääkis Triin, kes sai lõpuks 140 euro asemel 63 eurot. Kristi, kellele samuti 140 eurot pidanuks makstama, sai palka 68 eurot.

Triinu ema Anneli  püüdis tüdrukutele appi minna. “Läksime Dorisega (pimeda Anneli isiklik abistaja – toim) läbirääkimisi pidama, tüdrukud kaasas. Doris aitas inglise keelt tõlkida, sest lõbustuspargis keegi eesti keelt ei osanud. Kirjutasime täpselt välja, kui palju tunde tüdrukud tegid ja kui palju raha peaks saama. Ülemus kriipsutas osa lihtsalt maha ja andis selle paberi siis tagasi,” ütles naine.

Veel ütles ülemus, et tüdrukud peaksid saama vähem palka, sest kasutasid tivoli atraktsioone. Ülemuse argumendid lõppesid Anneli Lõhmuse sõnul karjumise ja lubadusega politsei kutsuda.

Pühapäeval käisid Triin ja Kristi veel korra õiglast palka küsimas. “Boss ütles, et oleme debiilikud ja alles lapsed, et mis me selle rahaga üldse teeme. Ütlesin, et mu ema on pime, mul on kooliasju vaja ja varsti on isal sünnipäev, ja nii edasi,” rääkis Triin.

Tivoli kassapidaja ütles tugeva saksa aktsendiga inglise keeles, et vastutavat ülemust kohal ei ole, ning keeldus täpsustamast, kust teda leida. Et lõbustuspargis alaealised töötaks, pole mehe sõnul tõsi.

“Lapsi ei saa ju tööle võtta. Täisealistega teeme lepingu ja võtame tööle, aga need olid ju lapsed. Ütlesime, et mingu koju ja aidaku oma ema. Nemad ikka tahtsid siin olla ja aidata ja meie andsime selle eest pileteid. Lõpuks maksime neile 80 eurot lihtsalt niisama, mitte millegi eest,” rääkis end Hans Rosentaliks nimetanud kassapidaja, kelle välimus ja maneerid langevad täpselt kokku tüdrukute kirjeldusega salapärasest Fredist, kes oli nende otsene tööandja.

Selle kohta, kas tüdrukuid ahistati, ütles Rosental, et sellist asja ei olnud.

Kes vastutab?

Kui püüda leida kedagi, kes Kuressaarde tulnud lõbustuspargi eest vastutab, on kättesaadav ainult OÜ Euro Candy & Event, kes lõbustuspargi jaoks vajalike lubade jaoks Kuressaare linnavalitsusega suhtles. “Kuulen sellest praegu esimest korda. Meie ettevõte tegeleb konkreetselt ainult linnadelt lubade saamisega. Mis seal kohapeal toimub, ei ole meie tegelikult kursis,” rääkis OÜ Euro Candy & Event juhatuse liige Taras Mazurenko, kes ei oska soovitada ka ühtki teist vastutavat inimest, kellelt juhtumi kohta kommentaari küsida.

  • Nimi muudetud

 

Kommentaar

Tööinspektsiooni töösuhete osakonna peajurist Kairit Ehala:

7–14-aastaste lastega töölepingu sõlmimiseks tuleb tööandjal taotleda lisaks eestkostja omale tööinspektori nõusolek. Selleta puudub tööandjal õigus nooruki tööle võtmiseks ning sõlmitud leping on tühine.

Alaealist tööle võttes peab tööandja järgima seadusest tulenevaid tööaja piiranguid. 13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal on lubatud tööd teha 4 tundi päevas, 20 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. Pikemate tööpäevadega töötamine ja ületunnitöö on alaealistele keelatud.

Kirjaliku lepingu puudumine ei tähenda, et poolte vahel puuduks töösuhe. Ka suulised kokkulepped on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Kokkulepete tõendamiseks on töövaidluse raames võimalik kasutada ka tunnistajate ütlusi. Kui tööandja lubas maksta töötasu 2,5 eurot tunnis ning alaealine tegi tööd, siis tuleb tööandjal talle töötatud aja eest kokkulepitud töötasu maksta.

Alaealiste ahistamisjuhtumitega tegelemise pädevus on aga politseil.

Print Friendly, PDF & Email