Turvakodu käed jäävad üksi lühikeseks (3)

17. juuli leheartiklis “Lootsi tänava kinnistu on endiselt räämas” ja sama päeva juhtkirjas “Kole kassimaja” mainitud kinnistu on tuttav ka MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu. Artiklites on ilmekalt kirjeldatud olukorra tõsidust, nii kohapealse pildimaterjali kui ka ametnike ja teiste asjassepuutuvate, sh naabrite nördimuse näol. Kätega laiutamise ja ehk isegi õlakehituse saatel: “Mis me ikka teha saame.”

Artiklis on välja toodud varasem katse kasside paljunemisele piir panna – pakutud on isegi tasuta steriliseerimist. See kõlab hästi ja meile jääb mõistetamatuks, miks tookord see plaan töösse ei läinud. Kas äkki jäi asi suhtluse taha? Kas probleemile püüti lahendust leida liiga kiiresti ja arvestamata seejuures loomade heaolu? Meil on alust arvata, et just nii see võis olla.

Ei saa minna loomadest hooliva inimese juurde jutuga, et me tuleme ja hävitame teie kassid ära, me “aitame” teid. Olles varem näinud ja kogenud, millist piina on tema kassid seejuures taluma pidanud, oleks iga loomaomanik koostööst loobunud – parem siis juba nii, nagu on.

Valik, milles pole valikut!

Paremaks pole aga olukord aastatega muutunud, mõned kassid on küll leidnud uusi kodusid, kuid peamiselt on kaasa aidanud looduslik valik. Kassil aga on teadagi üheksa elu.

Lemmikloomade turvakodu pakkus kassidele kõigepealt heaolu. Meil oli soov aidata halva tervisega kasse ja nähes kolme tiinet emaslooma, aidata ka härra Vinni.

Praeguseks oleme kinnistult ära toonud neli kassi – ühe sünnitraumaga isase ja kolm emast. Igaühe jaoks on kuskil keegi, on meie kogemus näidanud ja küll leiavad nemadki endale uued kodud. Nad elavad praegu opereerituna ja kiibistatuna turvakodu kassikodus, mis sai paljuski teoks tänu Georg Ots Spa hotelli omanike toetusele, kes on samuti huvitatud kasside arvu vähendamisest.

Kokkulepe võtta turvakodu hoole alla veel kasse ja jätta sinna vaid paar isast looma, kes oleks terved, kiibistatud ja kastreeritud, on samuti olemas. Koostöö sujub.

See aga võtab aega, sest saareloomade turvakodu ei tegele ainult Lootsi tänava asukatega. Meile tuleb iga päev kõnesid tiinetest emastest, leitud kassipoegadest ja lausa kassikolooniatest, sekka mõned üksikud koerad. Seda nii linnast kui ka maapiirkondadest. Meie käed jäävad kõige selle jaoks lühikeseks.

Meil on sõlmitud koostööleping Kuressaare linnavalitsusega, mis tähendab meile kohustust probleemiga tegeleda ja selleks saame kuus 270 eurot toetusraha. Selle raha eest on meil valida, kas maksame kassikodu üüri ja kommunaalkulud või saaksid standardprotseduuri 3,18 emast või 3,9 isast kassi kuus. Valik, milles ei ole valikut!

Peame pidevalt arvestama, järjekordi moodustama, eelistusi ja otstarbekust kalkuleerima. Sageli ütlema kahjutundega, et kahjuks me ei saa aidata, meil lihtsalt ei ole võimalust.

Turvakodu töö seisneb koostöös

Võtame iga juhtumit eraldi, kindlaid reegleid aitamises ei ole. Püüame reageerida haigetele ja viga saanud loomadele, tiinetele emastele ja kevadise pulmahooaja tagajärgedele. Kassipoegadele kodu leidmine on seni läinud edukalt. Võib öelda, et käivet on!

Selleks kõigeks on meile appi tulnud eraisikud ja nende annetused. Inimesed, kellele läheb korda. Inimesed, kes mõistavad, et praegune olukord on meie endi tegematajätmine, meie endi olematu loomapidamiskultuur.

Arusaamatu on, kuidas tegelevad ametnikud probleemsete kassikolooniatega, mida on ju tublisti rohkem kui vaid välja toodud hr Vinni kinnistu. Kuigi tibusid loetakse sügisel, võime julgelt öelda, et sellel kevadel on meil ennetatud kolooniate tekkimine Rohu, Ravila, Torni, Pärna, Karja, Vallimaa, Voolu ja Komandandi tänaval. Seda on kaugeltki rohkem kui 270 euro eest!

Turvakodu töö seisneb koostöös. Meie korralduslik pool juba eeldab seda – vajame inimeste abi hoiukodude näol, kus loom saaks läbida vajaliku karantiini enne kassikodusse saabumist. Koostööd ootame hädasolijatelt endilt, olge ka ise valmis lahenduse leidmiseks, aidake hoiukodu pakkuda, aidake püüda, transportida, katke osagi loomale minevatest ravikuludest. Ja loomulikult ametnikud nii linnas kui ka maal, kuulake inimesed ära! Püüdke koos leida lahendus olukorrale, mõistlikum on muidugi kasutada raha ennetustööks, kuid kui siiani on istutud käed rüpes, peab tegelema ka tagajärgedega. Nagu juba mainitud, kassil on üheksa elu ja sinna, kus on, tuleb juurde!

Merlin Helm
Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlik

Print Friendly, PDF & Email