Terit aga jälle!

Selle nädali lõppus oo laupa, kahekümnes jälle nõuke päe, et paljast paaruta ühe pidu pialt teese piale. Pääva kellu kahestteistmest akkab Külasema külakoja juures Külasema laulu- ja tansi päe. Pileti innaks oo kolm eurut. Talina külje alt tuleb laulma naeste ansambel Meelespea ja muidugist igatsorti taidlejaid siit- ja sealtpoolt Väikest väina oo koa üksjägu.

Ja kahekümnendal juulil kellu neljast pääva lastasse seesamma Muhu uisk, midast juba mitu voastad oo Koguvas ehitat, Kuivastus vette.

Kui uisk oo ää õnnistatud ja vette lastud, siis pannasse padavai Koguva tagasi. Sest õhta kellu ühessast akkab Vanatoal pidu uisu veeskamise auks. Esinejate ulkas oo Ivo Linna, Marko Matvere, Kihnu Poisid, Ajaratas ja kindlaste palju üllatajaid koa.

Ja Kuivastu ja Koguva vahele jäeb kenasti Liiva linn just parasaste tie piale ette. Kellu seitsmest, kahekümnenda õhta, akkab Liiva suures kirkus Jason Carteri kontsert. Pileti innaks oo seitse eurut. Lapsed ja pensiunäärid soavad puru muidu kuulama minna.

Neh, kui korra oo kottu välja tuldud, siis oo just paras aeg ja koht enne Koguva minekud korraks Liiva kirkus köia ja jalga puhata. Kenad muusikad soab ju koa kuulda.

Ja kahekümne kuienda juulikuu pääva õhta, kellu kahessast oo Muhu resturaanis lauluõhta. Meite Muhu miesansamblile tuleb sellepääva külase üks teene miesansambel, kogunisti Riia linnast.

Meite mehed köisid ühe sui sial nende juures ja nüid siis oo lätlasi siia oodata. Ja vat sial lauluõhtal nee kaks mieste ansamblid siis üheteesevõedu laulma kukkuvadki. Ja iseenesestkid mõista oo laanis igatsugu üllatusi koa. Pileti eest tahetse kaks ja pool eurut soaja.

Tuleva riede ja laupa oo jälle nee päävad koa, kui soab Liiva vanas pastoraatis aknaid tohterda. Just tohterdamiseks akkas Inna Ligi seda tüöd kutsuma, mis sial tehasse, ja see oo ju puru õige ütlemine. Mõlema omingu akatse pihta kellu kümnest.

Neh viimsel aal oo ühna tiheli kuulda oln, et mõni viristi kipub irmsaste ädaldama, et väljas oo nii pala ja soaks aga kuskile viluse.

Akete tohterdamise päe oo just paras koht, kus soab vilus olla. Raha sial ep küsita ja kui mõni tahab kangeste tiada, et mis ma siis sellest soa koa, et ma sõnna lähe, siis maa ütle, mis tõsi – ea tuju ja tüki veart tarkust! Kõik asjad sii mailmas põle õnneks mitte viel rahaga ää mõõdet.

Vat nõnna! Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email