SÜG-i noored sõidavad bussiga üsna harva (5)

Ühistransport Saaremaal on eksisteerinud juba peaaegu 100 aastat. Selle aja jooksul on vahetunud nii valitsevad võimud kui ka transporti pakkuvad firmad.

Ühistranspordi eesmärk on pakkuda elanikele võimalust liikuda ühest kohast teise odavamalt ja keskkonnasäästlikumalt kui oma sõidukiga. Ühistransporti – bussi, trammi, trolli või praami – kasutavad peaaegu kõik, kes sagedamini, kes harvemini. Ise kasutasin ühistransporti iga päev. Olen seda teinud kogu koolitee jooksul. Aastate jooksul ühistransporti kasutades on mul tekkinud teatud arvamused Saaremaal bussisõitudega tegeleva firma ja bussijuhtide suhtes.

Paar korda aastas

Millised on aga – nüüd juba mu endiste – koolikaaslaste harjumused ja kogemused ühistranspordi valdkonnas? Kuidas suhtuvad SÜG-i gümnasistid bussisõitu? Kui tihti nad kasutavad ühistransporti, mida arvavad bussijuhtidest, piletihinnast?

Veidi alla kahesaja noore seas, keda küsitlesin, oli neid, kes ei kasuta ühistransporti peaaegu kunagi, vaid 19. Neid, kes teevad seda paar korda aastas, oli 96. Paar korda kuus ütles end sõitvat 48 ja nädalas vähemalt korra 28.
Linnasiseselt kasutab ühistransporti 7, maakonnasiseselt 76 ja vabariigisiseselt 108 õpilast.

Seega tuleb välja, et õpilased ei kasuta ühistransporti kuigi palju ning valdav enamus satub bussi peale paar korda aastas või isegi mitte kunagi. Ühistransporti kasutatakse rohkem siis, kui minnakse mandrile.
Maakonnasiseseid busse kasutatakse vähem ning enamasti teevad seda need, kes elavad linnast väljas. Kuna linnasisese ühistranspordi kasutajate osakaal on väikseim, võib järeldada, et õpilased liiguvad Kuressaares kas jalgsi või autoga.

Küsitlusele vastanute seas on väga vähe neid, kes ei ole busside korrashoiuga üldse rahul. Märksa rohkem on neid, kes on bussidega väga rahul ega soovi midagi muuta. Väga suur enamus on aga bussidega rahul, kuid arvavad, et olukord – ilmselt siis busside puhtus ja istmete korrashoid – võiks palju parem olla. Ka ise paigutaksin end just sellesse gruppi, kuna leian, et uued bussid on küll üpris puhtad, aga tuleb ette ka räpaseid istmeid ja poriseid põrandaid.

Kuna mitte keegi ei arvanud, et ühistranspordi olukord on uute busside tulekuga halvemaks muutunud, võib järeldada, et areng on toimunud ja inimesed enamjaolt rahul. Seda näitab ka nende suur hulk, kes peavad busside vahetust positiivseks.

Mida arvavad õpilased aga bussijuhtidest, kuidas hindavad nende käitumist ja suhtumist? Neid, kes pidasid bussijuhte väga viisakaks ja neid, kes ebaviisakaks, oli suhteliselt vähe. Vähestel on olnud mingi meeldejääv negatiivne või positiivne kogemus seoses bussijuhtidega. Suur enamus vastas, et on bussijuhtidega rahul, ehk siis bussijuhid ei ole kuigi viisakad, aga ka mitte silmatorkavalt ebaviisakad.

Liiga kallid piletid

Ligi pool küsitletud noortest (92) leidis, et piletihinnad on liiga kõrged. Kas nende arvamuse taga on eestlase koonerdav loomus või lihtsalt õpilaste kasin sissetulek kooli ajal?

93 noort pidas hindu õiglaseks ja vaid kuus madalaks. Ehk peaks piletihindade puhul suurendama õpilaste soodustust?

Sõidugraafikute koha pealt arvatakse, et need võiksid olla palju paremad. Peavad ju paljud oma päevaplaani koostades arvestama bussiaegadega. Minu jaoks on see üpriski normaalne, võttes arvesse, et bussid käivad minu kodukohas üsna tihti.

Umbes pooled õpilastest ei pea kunagi arvestama sõidugraafikuga. Siinkohal ütleks, et neil on hästi vedanud või kattubki nende päevaplaan puhtjuhuslikult sõidugraafikuga.

Lausa rahulolematuid leidus väga vähe. Natuke rohkem oli neid, kes on väga rahul ja suure enamuse moodustasid need, kelle arvates võiksid graafikud paremad – paindlikumad ja vastanutele sobivamad – olla. Kindlasti on paljudele tähtis vaadata busside väljumisaegu, et kuhugi jõuda. Need, kes ei ole sõidugraafikuga rahul, elavad ilmselt kusagil isoleeritud kohas, kus busse eriti tihti ei liigu.

Väljumis- ja saabumisaegadest kinnipidamisega jäid gümnasistid üsna rahule, kuna enamuse noorte sõnul hilinevad bussid vaid paar korda kuus.

Kokkuvõttes tundub mulle, et ühistranspordi olukord Saaremaal pole eriti hull. Ainsaks probleemiks võib pidada sõidugraafikuid, mis peaks olema paindlikumad. Ning ehk kasutab nii vähe õpilasi ühistransporti liiga kõrgete hindade tõttu?

Siim Land
Saaremaa ühisgümnaasiumi värske vilistlane

Print Friendly, PDF & Email