Rassimised raadamise, mägiveiste ja lammastega (1)

Rassimised raadamise, mägiveiste ja lammastega

ETTEVÕTJA MITMEL ALAL: Muusikaakadeemias metsasarve õppinud Mario Talvist on pühendanud ennast loopealsete ja rannaniitude hooldamisele. Tallinnas jätkab ta kinnisvaramaaklerina. Foto: Alar Truu

Saaremaa noormees Mario Talvist, kes koos kaasa Kairi Luhaäärega tegeleb Ida-Saaremaa viies vallas loomapidamise ja looduse mitmekesisuse taastamise eesmärgil pärandkoosluste hooldajana, ei pea ennast põllumeheks, pigem keskkonnahooldajaks.

“Sõidame nüüd Murajale. Seal on meil võsast puhastatud rohumaadel šoti mägiveised. Maa-ala on tarastatud ja külatee ääres kuivavad virnastatud puud-põõsad, mis hakkepuiduks mõeldud,” kutsub ettevõtja esmaspäeval lehemehe Orissaare kaubanduskeskuse juures oma džiipi, et külateel MTÜ Väikese Väina Loodushoid tegemistest teada anda.

Olgu sissejuhatuseks öeldud, et esimesed sõnumid MTÜ Väikese Väina Loodushoiust jõudsid leheveergudele kolm aastat tagasi. Saarte Hääl (14. juuli 2010) kirjutas: “Kogu Eesti lõikes suuruselt teise toetuse pälvis MTÜ Väikese Väina Loodushoid, kes sai Väikese väina ja Kahtla-Kübassaare hoiualadel looduse mitmekesisuse taastamiseks ja säilitamiseks üle 4,2 miljoni krooni.”

Tollal ütles Mario Talvist, et kokku on neil Muhu, Pöide ja Orissaare vallas ligi 320 hektarit hooldatavaid alasid. Loopealsete ja rannaniitude taastamistöid oli vaja teha 170 ha suurusel alal. Nüüdseks on töö tehtud.

Edasi loe tänasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email