Kõik kruusateed ei pruugi saada tolmuvabaks (3)

Eilses Saarte Hääles kirjutasime kruusateedest, mille riigi teehoiukava järgnevateks aastateks lubab võimalusel tolmuvaba katte alla viia.

Maanteeameti Lääne regiooni juht Enn Raadik kinnitas eile, et teehoiukava 2014–2020 on praeguse seisuga siiski töödokument, mis on eri ametkondadele saadetud kooskõlastuseks ja ettepanekuteks. “Praegu selle põhjal midagi kommenteerida ja avalikkusele lubada on ennatlik,” tähendas ta.

Eriti ses osas, mis puudutab katete ehitust kruusateedele. Raadik selgitas, et katete ehitus kruusateedele alates 2017. aastast on nn indikatiivne, s.t seal on kirjas pea kõik riigiteed, millel on kruusakate ja mis on kavas tolmuvaba katte alla viia. Kuna raha kogu programmi realiseerimiseks napib, pole kavas määratud täpseid aastaid, millal katted ehitatakse. “Seega mina küll ei kinnita, et Saare maakonna kruusateedest 115 km 2017. aasta lõpuks tolmuvaba katte saaks,” nentis ta.

Uus teehoiukava on Enn Raadiku sõnul seekord üles ehitatud põhimõttel, kus kõikide remondiliikide – katete taastusremont, kruusateedele katete ehitus, korduspindamised, kruusateede remondid, sildade remondid jne – objektid on seatud teede olukorda arvestades üle-eestilisse pingeritta ning seda pingerida realiseeritakse vastavalt rahalistele võimalustele. Varasematel aegadel olid suured põhiteede objektid Lääne regiooni juhi sõnul üldises üle-eestilises pingereas, ülejäänud objekte vaadati regioonide – maakondade – põhiselt. Sellel põhimõttel ka objekte rahastati. Uus lähenemine võib Raadiku sõnutsi küll vajadustele parema vaste anda, aga regionaalne mõõde sellega paratamatult kannatab. “Kuna Saare maakonna tolmuvabade katete tänane seis on tublisti üle Eesti keskmise ja liiklussagedus riigiteedel alla keskmise või selle lähedal, siis oleksin lubadustega katete ehitamise osas kuni teehoiukava kinnitamiseni pigem tagasihoidlik.”

Siiski tõdes ta, et nt Kuresaare–Sääre tee remont Mändjalast edasi 5,7 km pikkusel lõigul on kavas 2015. aastal. Kergliiklusteed Mändjalast edasi aga ei kavandata.

Print Friendly, PDF & Email