Vajaduspõhine peretoetus

Kaarma valla sotsiaalosakond võtab vastu taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.

Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust (tööandja tõend, panga väljavõte). Kui kolme eelmise kuu sissetulek jääb alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 2013. aastal perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ja igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.

Taotluse blanketi saab täita sotsiaalosakonnas või aadressil: http://www.kaarma.ee/files/blanketid/vajaduspõhise_peretoetuse_avaldus.pdf.

Täpsem info Kaarma valla sotsiaalosakonnast tel 45 20 456; 20 457.

Toetust hakatakse välja maksma 1. juulist.

Print Friendly, PDF & Email