Konkursi “Kodu kauniks” tähtaeg pikenes

Kuigi Kaarma vallas on palju ilusaid ja hästi korras hoitud maju ja hoove, siis heakorrakonkursile “Kodu kauniks” esitatud kandidaatide arv on seni veel tagasihoidlik. Seetõttu pikendatakse tähtaega 12. juulini.

Kandidaate saab esitada kirja teel, saates sellekohase teate vallavalitsusse aadressil Marientali tee 27, Kuressaare, 93820 või kaarma@kaarma.ee.

Konkursi eesmärk on väärtustada eluaseme ja õuealade korras hoidmist ning tunnustada neid, kes on sellega silmatorkavalt hästi toime tulnud.

Konkursist on oodatud osa võtma kõik Kaarma valla territooriumil asuvad eramud, suvilad, talud, kortermajad, tootmisüksused ja külad tervikuna.

Kandidaate võib esitada külavanem või iga vallakodanik, teatades sellest vallavalitsusse kirjalikult. Samuti on vajalik omaniku nõusolek kandideerida.

Parimad heakorrastatud objektid selgitatakse välja viies kategoorias: eramu või suvila; talumaja; kortermaja; tootmisüksus; küla.

Konkursi viib läbi külaelukomisjoni moodustatud hindamiskomisjon. Objektide hindamisel arvestatakse esimeses järjekorras objekti terviklikku üldmuljet, üksikute kujunduselementide kokkusobivust, loodusliku omapära arvesse võtmist ja selle oskuslikku kasutamist.

Märkame ja tunnustame ilusaid kodusid!

Aive Sonets,
külaelukomisjoni esimees

Print Friendly, PDF & Email