Päevavalgele tuli Kolmanda Reichi ideoloogi salajane päevik

KOOS JUHIGA: Sellel pildil on Alfred Rosenberg (esiplaanil vasakul) jäädvustatud koos natside liidri Adolf Hitleriga.

Kõnealune päevik, mida Natsi-Saksamaa peaideoloog pidas hoolikalt paljude aastate vältel, avastati mõned nädalad tagasi Ameerika Ühendriikides.

Reichsleiter Alfred Rosenberg sündis 1893. aastal Tallinnas Lätist pärit jõuka kaupmehe Waldemar Wilhelm Rosenbergi peres. Tõsi, ta ise pidas end teutooni rüütlite järeltulijaks.

Kui Venemaal enamlased võimu haarasid ja Eesti iseseisvus, sõitis Rosenberg Saksamaale. 1920. aastatel sai temast Adolf Hitleri üks ustavamaid kaasvõitlejaid. Pärast natside võimuletulekut 1933. aastal sai Rosenbergist Kolmanda Rei-chi peaideoloog. Väidetavalt olevat just tema formuleerinud natsliku ideoloogia ja poliitika tähtsamad mõisted ja teooriad: rassiteooria ja aaria rassi üleolek, juutide ülemaailmne vandenõu, Lebensraum, lahtiütlemine Versailles’ rahulepingust, võitlus nn mandunud (sks k entartete) kunstiga jne.

Edasi loe laupäevasest Saarte Häälest

Print Friendly, PDF & Email