Tööinspektsioon puistas bussifirmasid (3)

Tööinspektsioon kontrollis koos politsei, maanteeameti ning maksu- ja tolliametiga kahte reisijateveoga tegelevat Saaremaa ettevõtet Saretat ja Sarbussi.

Tööinspektsioon oma pressiteates uurimise huvides firmade nimesid ei avaldanud. Saarte Häälele teadaolevalt kontrolliti kolmapäeval Saretat.

Tööinspektsiooni peajuristi Liis Naaber-Kalmu sõnul esitati kolmapäeval kontrollitud bussifirmas vaid kahe bussijuhi töö- ja puhkeaja andmed: “Kui vaadata liinide hulka ja pikkust, peaks enamik liine teenindamata jääma, kuna kahe bussijuhiga ei ole see lihtsalt võimalik.” Samas leiti ka andmeid isikute kohta, kellel puudusid töölepingud.

“Kokkuvõtteks võib öelda, et firma juhtide sõidu- ja puhkeaja dokumentatsioonis oli väga suuri puudujääke,” lisas Naaber-Kalm.

Politsei- ja piirivalveameti komissari Priit Tuuna sõnul tuvastati samal firmal väga kehvas tehnilises seisukorras busse: “Kõrvaldasime ka busse liinileminekust, kuna seda tingis nende seisukord – puudus turvavarustus ja tehniline seisund oli ohtlik.”

Tuuna lisas, et politsei peatähelepanu oli pööratud töö- ja puhkeaja seadusest tulenevate nõuete täitmisele ja sõidumeerikute kontrollimisele.

Sareta omanik Henno Liiv kinnitas riigiametnike reidi toimumist, kuid pikematest kommentaaridest eile loobus.

Naaber-Kalmu sõnul oli neljapäeval kontrollitud firmas, mis oli Saarte Hääle andmeil Sarbuss, olukord parem, kuid siiski oli ka seal dokumentatsioonis puudujääke.

Sarbussi üks omanikke Vjatšeslav Leedo ütles kommentaariks, et kontrollorganite tähelepanu on igati kiiduväärt, sest transpordiettevõtetes peavad asjad korrektsed olema. Mis puutub Sarbussi, siis võis seal Leedo sõnul teatud väikseid puudujääke dokumentatsioonis olla, kuid midagi tähelepanuväärset kindlasti mitte.

“Mis aga imestama pani, on see, et miks pidi sellisest kontrollist osa võtma 15 politseinikku – kas see pole mitte ressursi raiskamine?” imestas Leedo.

Print Friendly, PDF & Email