Liivi lahte plaanitakse tehissaartel paiknevat kalakasvandust (6)

Viljandimaa ettevõte Tuuletraal OÜ teeb ettevalmistusi, et rajada tulevikus Saaremaa, Kihnu ja Ruhnu vahele tehissaared ja saartele omakorda kalakasvandus.

Tuuletraal OÜ juhatuse liige Eero Saava ütles, et neil on kavas rajada 20–25 meetri sügavusele Liivi lahte viis ringikujulist 100-meetrise läbimõõduga saart, millele ehitatakse kalakasvandus, biogaasijaamad kalasõnniku töölemiseks jms.

Saarte rajamisel kasutatakse tõenäoliselt nn vallikraavi- meetodit – merepõhjast väljakaevatud materjal kuhjatakse 50 meetrit eemal kokku tehissaarteks.

Küsimusele, miks rajada kalakasvandus keset merd, kui seda on palju odavam teha maismaal, vastas Saava, et eesmärk on suurendada seda kalakogust, mis on võimalik merealalt kätte saada.

“Me ei soovi segada traalipüüki, kuid meie võiksime sellelt merealalt kala saada tõenäoliselt mitukümmend korda rohkem,” ütles Saava, kelle sõnul tuleb tehissaartel kõne alla kümmekonna kalaliigi kasvatamine.
“Meie huvi on võtta mereala kasutusele multifunktsionaalselt,” lisas ta, kuid jättis ärisaladusele viidates detailid enda teada.

Eero Saava lausus, et oluline on teha koostööd ja saavutada kokkulepped kalandusettevõtetega, kes selles püügiruudus tegutsevad ja keda kalakasvandus kindlasti segama hakkab.

Kalakasvandus on plaanitud rajada Liivi lahe 217. püügiruudus ülemisse ossa, mis asub nii Saaremaa lõunarannikust, Kihnust kui ka Ruhnust umbes 30 km kaugusel ja jääb tulevikus Saare maakonna merealasse.
Kalakasvanduse rajatised jäävad aga ka pikksilmaga jälgimiseks piisavalt madalaiks ega paista maapinna kumeruse tagant välja, kinnitas Saava.

Sel nädalal esitas Tuuletraal OÜ majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile iseseisva taastuvenergiavarustusega mitmeotstarbelise tehissaartega kalaviljeluse taristu 50-aastase hoonestusloa taotluse. Eelnevalt tahab ettevõte läbi viia kõik vajalikud uuringud ja katsetused tuuletunnelis ning jää- ja lainebasseinis.

“Astusime alles esimese sammu, see on kulukas ja tõenäoliselt väga pikk ja mahukas protsess, mille ettevalmistamine võtab aega kümne aastat,” ütles Tuuletraali juhatuse liige Eero Saava.

Print Friendly, PDF & Email