Kas üks omavalitsus on ainus lahendus? (10)

Fotol Aarne Põlluäär

Saare maavanema initsiatiivil on loodud maakonna arengukoda, kes on jõudnud tänaseks seisukohale, et tuleviku Saare maakond vajab vaid üht omavalitsust Kuressaares kui maakonna ainsas tõmbekeskuses. Kuid kas see on ainus lahendus, mida on võimalik rakendada, või ehk on teisigi variante? Nagu on kindlal positsioonil regionaalminister, on niisama kindla seisukoha kujundanud arengukoda.

Plussid ja miinused?

Viimati käidi välja mõte korraldada referendum koos kohalike omavalitsuste valimistega tänavu 20. oktoobril. Mida oskavad valijad sel päeval arvata? Kui palju on räägitud teemal, mis muutub tulevikus, kui meil on üks maakondlik omavalitsus? Millised on plussid ja miinused? Mis muutub kohaliku elaniku jaoks?

Siinkohal kutsun arengukoda nendele küsimustele vastuseid kujundama ja ka rahvale avalikult selgitama, et valimispäeval ei tekiks mõttetut arutelu.

Isiklikult toetan mõtet, et maakonnas võiks toimida üks omavalitsus, kuid siin on vaja kaaluda, kas see oleks ainus ja õige otsus ning kas tõmbekeskusena sellesama ühe omavalitsuse sees on mõttekas käsitleda vaid üht tõmbekeskust.

Kuressaares elab täna pea pool elanikkonnast ja linn on ka tugevalt kahel jalal seisev haldusüksus. Äkki oleks otstarbekas jätta see nii ka tulevikus. Linn omaette haldusüksusena ja maaomavalitsused iseseisva vallana ümber linna. Nii säiliks maaomavalitsuste sõltumatus linnast ja nad saaksid olla võrdsed partnerid. Seda vähemalt esialgu.

Teisalt, kui räägime tõmbekeskustest ja määrame ainsaks tõmbekeskuseks Kuressaare, ei toimiks me õiglaselt kogu Saaremaa suhtes. Saaremaa territoorium on piisavalt suur ning arendades vaid üht tõmbekeskust, suretame välja kõik ülejäänud. Ühe valla koosseisus võib olla ka mitu tõmbekeskust. Iga tõmbekeskuse ümber ei pea olema valda, küll peab seal olema piisavalt võimekas tagamaa. Siinkohal toon välja, miks peaks Orissaare olema maakonna teine tõmbekeskus.

Tõmbekeskus on tiheasustusega linnaline asula. Igal juhul loetakse tõmbekeskuseks maakonnakeskus, kuid mitte ainult. Ka Orissaare on tiheasustusega linnaline asula, milles elab inimesi napilt alla miinimumnõude. Tõmbekeskuse puhul on nõudeks 1000 elanikku, Orissaare alevikus elab 1. juuni seisuga 941 inimest.

Orissaarel on Ida-Saaremaa regiooni jaoks piisavalt tugev tagamaa, mis, tõsi küll, jääb taas mõnekümne inimesega nõutud piirist allapoole (nõutav on 5000 elanikku, Orissaare tagamaal on aga 4542 elanikku, kelle hulka on arvestatud vaid Muhu, Pöide ja Laimjala valla elanikud).

Oluline tõmbekeskus

Kui vaadata pendelrände uuringutulemusi 2013. aasta kevade kohta, on selge, et Ida-Saaremaa valdade jaoks on Orissaare piisavalt oluline tõmbekeskus. Orissaares käib tööl 171 teiste valdade tööjõulist töötajat ja Orissaare valla elanikke käib tööl teistes valdades samuti 171. Need arvud on siiski kaunis suhtelised, sest Orissaare tegeliku tagamaa moodustavad lisaks Ida-Saaremaa valdadele osaliselt ka Leisi ja Valjala vald, kellega Orissaare vallal on samuti ühine piir.

Mis teeb ühest asulast tõmbekeskuse? Kas ainult tuimad numbriteread? Riigimeeste silmis kindlasti, kuid me peaksime olema suutelised nägema enamat.

Orissaare on Kuressaare järel suuruselt teine asula maakonnas. Orissaare on oluline sihtkoht töölkäimiseks ümberkaudsete valdade elanikele. Orissaare on oma tagamaa jaoks oluline hariduskeskus (gümnaasium), oluline avaliku sektori teenuste tarbimise koht (lasteaed, raamatukogu, tervisekeskus, ühistranspordisõlm, konstaabel, päästeamet, sotsiaalteenused, vaba aja veetmise võimalused, sportimisvõimalused) ning ka erasektori teenuste tarbimise koht (esmatarbekaubad, tööstuskaubad, tanklad, apteek, postkontor, pank, sularahaautomaat, autoremont, toitlustus- ja majutusasutused).

Üldjuhul valitakse tõmbekeskuseks asula, mis vastab valdavale osale eelpool toodud kriteeriumidele juhul, kui 30-minutilise autosõidu raadiuses ei ole ühtegi vastavat keskust. Seega on Orissaare väga oluline tõmbekeskus kogu Saaremaa jaoks ja aeg oleks ka teistel omavalitsustel ning maavalitsusel sellele enam tähelepanu pöörata. Ei saa arendada maakonda suhtumisega “kui ei saa ise, siis ei saa ka teised ja las tuleb pigem üks”.

Me tahame, et inimesi elaks Saaremaa igas kaugemas paigas ka tulevikus. Ärgem siis tekitagem olukorda, kus Saaremaa väravas haigutavad ühel hetkel tühjus ja ahervaremed.

Aarne Põlluäär
Orissaare vallavanem

Print Friendly, PDF & Email