Meditsiiniõdede lõputööd: kõhukinnisus, vägivald ja emakakaelavähk (7)

TÄHTIS PÄEV: Esiplaanil, vasakult Varje Janke, Mare Koitla, just oma lõputööd kaitsnud rühmavanem Anu Kelder, Žanna Lokk. Tagaplaanil Riina Keel ja Terje Talp. Foto: Tõnu Veldre

Eile kaitsesid Kuressaares Osilia koolituskeskuses oma lõputöid Tallinna tervishoiu kõrgkooli rakenduskõrghariduse meditsiiniõdede tasemeõppe kursuslased. 

Kõik need saarlased, kes kaks aastat tagasi selles õppes alustasid, on ka edukalt finišisse jõudnud. Lõputööde kaitsmine jätkub täna.
Lõputööde hindamiskomisjoni esimees Piret Sarjas ütles eile, et Saaremaa õed on ääretult tublid.

“Kuigi ma kaks aastat tagasi veidi kõhklesin, kas nad suudavad sellele tempole – õppida töö ja pere kõrvalt – vastu pidada, sest see on ääretult suur väljakutse,” märkis ta, lisades, et eriline heameel on tõdeda, et kõik lõputööd on väga praktilised. “See on kõik selline materjal, mida nad ise ja nende kolleegid kasutada saavad.”

Saarlased on töökad

Komisjoni liige, Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppejõud Merit Kotsar tähendas, et Saaremaale tulla on alati hästi tore kogemus, sest Saaremaa inimesed on teistsugused, rõõmsameelsed ja samas hästi töökad.

Samuti komisjoni kuulunud õppejõud Irma Nool märkis, et tegemist on hästi kokkuhoidva grupiga.

Komisjoniliikmete sõnul olid kõik lõputööd põnevad, ent eriti avaldasid neile muljet näiteks sellised teemad nagu eakate kõhukinnisus, emakakaelavähk ning patsientide põhjustatud vägivald statsionaarses osakonnas ja sellega toimetuleku võimalused.

Viimati nimetatud töö autor, Kuressaare haigla kirurgiaosakonnas töötav Varje Janke põhjendas teema valikut sellega, et vägivald on haigla osakondades arenemas tõusujoones, ent sellega ei tegeleta. Ja aktuaalne on mitte niivõrd füüsiline, kui just vaimne vägivald.
“Meil ei ole kellegi poole pöörduda, kui on abi vaja,” ütles Janke, lisades, et toetust saadakse vaid kolleegidelt. Juhtkond sellega ei tegele ning tavaosakondade (v.a psühhiaatria ja geriaatria) jaoks juhiseid olemas ei ole.

“Patsiendil on ju alati õigus,” sõnas ta, mööndes, et paraku see niimoodi on. Probleemid, mis töötajail sellega seoses tekivad, on unetus, depressioon, läbipõlemine, ning see on väga tõsine mure.

Kuressaare perearstikeskuses töötav Žanna Lokk, kes oli lõputööks valinud eaate kõhukinnisuse teema, ütles teema valiku kohta, et see on levinud ja piinlik probleem, millest inimesed paraku rääkida ei taha.

Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe kirjutas lõputöö õdede kaasamisest tervistedendava haigla kujundamisel ja õdede rahulolust, rühmavanem Anu Keldri teema oli emakakaelavähk.

Juhendamine eemalt

Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppejõud Marika Asberg, kes juhendas viit üliõpilast, ütles, et ehkki juhendamine oli raske protsess, kuna seda tuli teha eemalt, oli samas rõõm juhendada, sest teemad olid huvitavad ja juhendatavad töökad ja motiveeritud.
Asberg kinnitas, et sellist õpet on Saaremaale vaja, sest töötaval õel on Tallinnas koolis käia väga raske.

Kuna Kuressaare haiglas ei olegi nii vähe õdesid, peaks kindlasti olema veel paar kursust,” sõnas ta, lisades, et kui Kuressaare ise asja algatab, siis miks mitte järgmisel aastal uuesti teha, kui sama suure grupi kokku saab.

Osilia koolituskeskuse esindaja Margit Düüna sõnul on see neil Tallinna tervishoiu kõrgkooliga esmakordne koostöö just esimese astme kõrghariduse andmisel õdede õppes. Varem on Osilias läbi viidud magistriõpet.

Kursuste pidulik lõpetamine toimub 26. juunil Kuressaare linnuse kapiitlisaalis.

Print Friendly, PDF & Email