Sõrves plaanitakse kolm kaitseala ühendada (1)

Keskkonnaameti tellimusel valminud Rahuste looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013–2022 teeb ettepaneku luua tulevikus üks looduskaitseala, liites selleks Rahuste looduskaitseala, Kaugatoma–Lõu hoiuala ja Kaugatoma–Lõo maastikukaitseala.

Kaitsekorralduskava koostanud OÜ Consultare töörühm Kristo Kiikeri juhendamisel põhjendab, et ehkki praegu on kõikide nimetatud alade peamine kaitstav väärtus poollooduslikud kooslused, on alade kaitsevorm erinev. Nii kaitseala valitsejale kui ka maaomanikele ja -hooldajatele on aga lihtsam ja arusaadavam, kui tegemist on ühe kaitsevormi ja -režiimiga alaga. Liidetud looduskaitseala pindala oleks 5343,8 hektarit, millest maismaa pindala moodustab 1034,9 ha.

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist Gunnar Raun ütles, et kaitsealade liitmise plaan ei ole praegu aktuaalne, kuid see on teema, mis vajab kaalumist edaspidi.

Rahuste looduskaitseala linnustiku ja taimestiku kaitseks on vaja hooldada sealset 162 ha suurust rannaniitu, mis on Saaremaa üks ilusamaid ja paremini säilinud rannaniite.

Rahuste rannaniidu hooldamiseks maksis PRIA 2011. aastal kaheksale isikule poollooduslike alade hooldamise toetust kokku 123,2 ha peale. Lisaks on makstud pindalatoetust 35,1 hektari rannaniidu niitmise eest. Seega hooldatakse ühel või teisel viisil 98% rannaniidust.

Rahuste looduskaitseala kõige olulisemale kaitsealusele linnuliigile niidurüdile sobiliku elupaiga tagamiseks oleks vaja karjatada edaspidi Rahuste rannaniidul vähemalt 770-pealist lambakarja või 115 veist. Praegu on kaitsealal umbes 200 lammast ja ligikaudu poolsada veist.

Print Friendly, PDF & Email