Juhtkiri: Alampalganaised

Kaarma valla elaniku suust kõlas karm tõde, et naised tema tutvusringkonnas saavad vähem palka kui mehed. Seda kinnitab ka statistika. Saaremaal ei leidu ühtegi valda, kus palgalõhet ei oleks. Kas tõesti peavad naised hakkama tegema n-ö meestetöid selleks, et teenida meeste palka? Ometi ei tundu nõudlus näiteks madalapalgalisemate sotsiaaltöötajate järele vähenevat.

Kõige suurem on naiste ja meeste palgalõhe Mustjala vallas, kus meeste palk on koguni üle 400 euro kõrgem kui naistel. Ilmselt on nii suure palgavahe põhjus siiski mitte niivõrd kohalikes tööandjates kui selles, et paljud Saaremaa mehed töötavad välismaal, samal ajal kui naised on jäänud kodusaarele. Soomes makstavad suuremad palgad tekitavadki võrreldes siinsetega märkimisväärse vahe.

Võib-olla on mehed siiani olnud lihtsalt aktiivsemad välismaale minejad. Jääb vaid üle oodata, millal hakkavad massiliselt lahkuma ka naised, kes tahavad samuti oma töö eest väärilist palka.

Aga kas võõrsil töötamine on ikka lahendus?

Print Friendly, PDF & Email