Euroliidu toiduabi jagamine – kellele ja kuidas?

Tänavu saabub Punase Risti kaudu Saare maakonda rekordkogus – üle 250 tonni – Euroopa Liidu toiduabi, mida on mullusest 120 tonni rohkem.

Küsisime maakonna kõigilt 16 kohalikult omavalitsuselt järgmist:
1. Mis alusel ja kellele jagatakse teie piirkonnas tänavu toiduabi?
2. Kas toiduaineid on abivajajate jaoks piisavalt?
3. Kuidas sujus mullune toiduabi jagamine?
4. Kas ja mida on tänavu plaanis teisiti teha?

Küsimustele saime vastused vaid Kuressaare linna- ning Leisi, Pihtla ja Salme vallavalitsusest. Kihelkonna, Kärla, Orissaare ja Pöide vallast teatati meile, et toiduabi jagamisega seonduvat alles hakatakse arutama, ülejäänud valdadest toimetus tagasisidet ei saanud.

Kuressaare sotsiaaltöö abilinnapea Argo Kirss:
1. Põllumajandusministri vastava määruse (https://www.riigiteataja.ee/akt/124042013004) § 10 lõike 2 järgi on Euroopa Liidu toiduabi ette nähtud isikutele, kes vastavad toimetulekutoetuse saamise tingimustele ehk on toimetulekutoetuse saajad.
Oleme toiduabi tellimisel selle määruse sättega arvestanud ja plaanime toiduabi ka vastavalt jagada.
2. Meile teadaoleva info kohaselt on Punase Risti tellitud toiduaineid kindlasti piisavalt.
3. Saime toiduabi jagatud ja erinevalt hiljutisest juhtkirjast kohalikus lehes (SH, 31.05) ei jäänud toiduabist ilma mitte keegi. Ka kogu talve vältel saime kuivainete ja õliga aidata tegelikke abivajajaid.
4. Tänavu on Punane Rist linnavalitsusele eraldanud vastavalt meie tellimusele vaid toimetulekutoetust saavatele isikutele mõeldud toiduabikogused. Teadaolevalt on Punane Rist Kuressaare inimeste tarvis tellinud veel täiendavaid koguseid, mis, võrreldes eelmiste aastatega, on isegi suuremad.

Mari-Anne Tuuling, Leisi valla sotsiaalosakonna juhataja:
1. Leisi vald järgib oma kodanike abistamisel kohustust jagada toiduabi eelkõige enim puudust kannatavatele inimestele.Formeerime toiduabi saajate sihtgrupid sotsiaalseid riske arvestades, st jaotame saadavad toiduained toimetulekutoetuse saajatele, paljulapselistele peredele, üksikvanematele, rahvapensionäridele, tööotsijatele, puudega laste peredele, alla 250-eurose sissetulekuga üksi elavatele töövõimetus- ja vanaduspensionäridele.
2. Võrreldes 2012. aastaga on toiduabi sortiment mitmekesistunud ja antavad kogused peaksid katma Leisi valla vajadused.
Toiduabi saabub tänavu augusti keskel. Palume kodanikelt pisut kannatust.
3. 2012. aasta jaotamiskriteeriumid on loetletud esimese küsimuse vastuses. Tõrkeid ei olnud.
4. Oleme toiduabi jaganud alates 2007. aastast ja abi on tulemuslikult jõudnud abivajajateni, seega jätkame puudust kannatavate inimeste abistamist sarnaselt eelmise aastaga.

Anne Lõhmus, Pihtla valla sotsiaalnõunik:
1. EL-i toiduabi jagame ma- janduslikult raskes olukorras olevatele peredele.
2. Arvan küll, et toiduabi on piisavalt.
3. Arvan, et mullune jaotamine läks rahuldavalt.
4. Ilmselt jaotame toiduabi vallas kahes-kolmes kohas, et inimestel oleks võimalik toiduabi kätte saada kodule lähemal.

Kaia Kuul, Salme valla sotsiaaltöötaja:
Meil on jaotamispõhimõtted samad, mis eelmisel aastalgi.
Toiduabi saavad: paljulapselised pered; üksikvanemaga pered; vanadus-, töövõimetus- ja rahvapensioni saajad, kelle pension jääb alla 290 euro; töötud abivajajad; toimetulekutoetuse saajad.

Print Friendly, PDF & Email