Tootjad tahavad põllumaade renditulu maksuvabaks muuta (1)

Tootjad tahavad põllumaade renditulu maksuvabaks muuta

LAIEM PROBLEEM: Muhu talunik Jaan Kesküla leiab, et põllutoetuste maksustamise või renditulude mittemaksustamise küsimus ei olegi kõige tähtsam, vaid probleem on pigem Euroopa Liidu toetuste põhimõtetes, mis paraku soosivad “euroheina” tegemist. Foto: Tõnu Veldre

Eraisikute põllumaade pindalatoetused võivad edaspidi olla tulumaksustatavad ja maade eest saadav renditulu maksuvaba, kui läheb läbi Eesti põllumajandus-kaubanduskoja (EPKK) ettepanek Eesti riigijuhtidele.

“Kehtiv seaduslik regulatsioon on üha enam viimas pingeteni põllumajandustootjate ja maaomanike vahelistes suhetes,” põrutab koja juhataja Roomet Sõrmus põllumajandusministrile ja rahandusministrile saadetud pöördumises.

Sõrmus avalikustab oma eelmisel nädalal saadetud kirjas tõsise mure, mis aasta-aastalt, koos ühtse pindalatoetuse summade kasvuga on tekitamas üha rohkem probleeme aktiivsetele põllumajandustootjatele.

Nimelt avastab üha enam eraisikutest maaomanikke, kelle päritud või muul kombel soetatud maatulundusmaa on seni olnud renditud põllumajandustootjatele, et hulga kasulikum on PRIA-lt ise toetust nõutada. Sest maad välja rentides tuleb sissetuleku pealt maksta tulumaksu, PRIA toetus on aga maksuvaba.

PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist teabeosakonna juhataja ülesannetes Ene Tulp ütles, et eelmisel aastal sai Saare maakonnas ühtset pindalatoetust 505 füüsilist isikut, lisaks veel 489 füüsilisest isikust ettevõtjat.

Näiteks eelmise aastal maksis PRIA põllumaa omanikule, kes ise ettevõtlusega ei tegele, või põllumaa rentijale iga hektari eest umbes 100 maksuvaba eurot, tänavu peaks summa kümmekond protsenti kasvama. Lisaks on võimalik PRIA-lt saada iga hektari pealt kümneid eurosid toetust loomade karjatamise eest.

Piisab vaid niitmisest

Aga ka siis, kui rohumaid tühjaks söövaid loomi pole, on maa omamine kasulik – PRIA nõuete täitmiseks peab rohumaa kord suve jooksul üle niitma ja niite hekseldama või palli veeretama. Sellisel juhul läheb kogu saak sisuliselt raisku, põllumajandustootjad nimetavad selliseid maid halvustavalt “euroheinamaadeks”.

Kõik see ongi viinud Roomet Sõrmuse sõnul olukorrani, kus maaomanikud pole huvitatud maade rentimisest põllumajandustootjatele.

Olukorra muutmiseks teeb Roomet Sõrmus põllumajandusminister Helir Valdor Seederile ja rahandusminister Jürgen Ligile alternatiividega ettepaneku: kas maksustada füüsilistele isikutele makstavad põllumajandustoetused tulumaksuga või vabastada füüsiliste isikute põllumajandusmaade rentimisest saadavad tulud tulumaksu maksmise kohustusest.

Samuti paneb Roomet Sõrmus ette leida lahendus nn euroheinamaade heaperemehelikuks majandamiseks: “Rohumaade hea majandamine on peaaegu et vältimatult seotud loomakasvatusega, mistõttu tuleks kaaluda loomkoormuse nõude kehtestamist püsirohumaade majandamisel.”

Sõrmus viitab, et praegu makstakse toetusi üsna märkimisväärsele osale põllumajandusmaast, mida hooldataksegi vaid toetuse saamiseks.

Sõrmus vahendab, et PRIA põllumassiivide registris olev massiivide kogupind, mis on heas põllumajanduslikus korras ja millele võib põllumajandustoetusi taotleda, oli 2010. aasta lõpu seisuga 1 181 696 hektarit.

Ühtset pindalatoetust taotleti 2010. aastal 876 501 hektarile, kuid kokku oli tootjate kasutuses 950 743 ha. Toetusalune püsirohumaade pind oli 2010. aastal 268 435 ha, kuid kokku oli tootjate kasutuses püsirohumaid 423 965 ha.

80 000 ha euroheinamaid

Selliste püsirohumaade ja looduslike rohumaade, mille majandajatel/omanikel puuduvad põllumajandusloomad, pind oli 2010. aastal Eestis kokku 80 177 hektarit.

“Kuna puudub lisainformatsioon loomadeta tootjate püsirohumaade koristus- või kasutusviiside kohta, on eeldatud, et nendel maadel toimub heina hekseldamine,” märgib Roomet Sõrmus. Täiendavaid kommentaare ei õnnestunud Saarte Häälel Roomet Sõrmuselt eile küsida, kuna ta viibis maaülikooli seminaril “Ühistulise töötlemise tulevikuvõimalused”.
Põllumajandusminister Helir Valdor Seeder ei soovinud ettepanekuid esialgu veel kommenteerida.

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer sõnas, et kuna tegemist on väga keerulise ja mitmetahulise küsimusega, siis tuleb seda enne Eesti põllumajandus-kaubanduskoja ettepaneku kommenteerimist põhjalikult analüüsida ja arutada. “Ka minister kujundab oma seisukoha siis, kui need arutelud on toimunud. Seega vajame vastamiseks aega ja sisuline kommentaar jääb hetkel ootele,” ütles Volmer.

Andres Sepp, Ain Lember

SEADUS

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata tulumaksuga füüsilisele isikule makstavaid toetusi, kui toetuse maksmise aluseks on seadus.

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad maksustamisele ning FIE-del tuleb ettevõtlusega seotud toetused tuluna deklareerida.

Tulumaksuvaba on FIE saadud ettevõtlusega seotud toetus vaid siis, kui saadud toetus kantakse erikontole tulevaste investeeringute tarbeks.

Isik, kes tegeleb põllumajandusega vaid oma tarbeks, ei pea toetust tuludes deklareerima.

Allikas: EPKK

Print Friendly, PDF & Email