Kuressaare teeb korda peatänava ja lasteaiad (6)

Kuressaare linnavalitsus võtab oma uues arengukavas taas ette linna peatänava rekonstrueerimise ja keskväljaku ümberehitamise jalakäijate alaks.

Arengukava eelnõu 2014–2020 kohaselt hakkab Tallinna tänava rekonstrueerimine pihta 2015. aastal, mil plaanitakse uuele tasemele viia tänavalõik ringteest kuni Karja tänava ristmikuni ehk nn puukirikuni.

2017. aastal on kavas ehitada keskväljak ümber jalakäijate alaks ning katta Tallinna ja Lossi tänav (Karja tänava ristmikust pargini) kiviparketiga ja rajada sõiduradade arvelt jalgrattarada.

Linnaarhitekt Hannes Koppel ütles, et kogu Tallinna tänav tuleb korda teha, kuid mitmes etapis ja millal täpselt midagi tehakse, sõltub muuseas kaasrahastuse võimalustest.

“Kergliikluse eelis-arendamine, jalakäijad ja liiklusohutuse parandamine on teemad, mis uuel programmperioodil toetamist leiavad,” lausus Koppel. Kui kesklinna ümberehitamisel võib loota riigi toetusele, siis peatänava põhiosa rekonstrueerimisele olulist kaasrahastust tulemas pole.

Kuna ainuüksi Tallinna ja Smuuli tänava ringristmiku ehitus maksab 200 000–300 000 eurot, rekonstrueerida tuleb aga ka Kalevi ja Talli tänava ning Pihtla tee ristmikud, sõidu- ja kõnnitee katendid ning rajada uus kergliiklustee, saab tänavat rekonstrueerida mõnesajameetriste lõikude kaupa. “Tahame tervikut. Lisaks liiklusele ka linnaruumi – kaasaegset valgustust, pinke, haljastust ja korrastatud reklaamimajandust,” ütles Koppel.

Kokku lähevad linna peatänava ja keskväljaku kordategemine maksma suurusjärgus viis miljonit eurot.

Lisaks näeb linna investeeringute kava 2014–2017 linna eelarvest ette ka Ida-Niidu ja Pargi lasteaia rekonstrueerimist vastavalt 2014. ja 2016. aastal. Samuti Aia tänava läbimurde rajamist ja Aia tänava rekonstrueerimist 2017. aastal.

Kokku kulub investeeringuteks ligi 12 miljonit eurot, millest 7,8 miljonit tuleb linna eelarvest.

Kuressaare linna investeeringute kavas on ära toodud enam kui poolsada investeeringuobjekti, näiteks ka tänavavalgustussüsteemi, Tuulte Roosi lasteaia ja lossipargi rekonstrueerimine jne.

Koppeli sõnul otsib linna uus arengukava tasakaalu n-ö pehmete valdkondade ja infrastruktuuri objektide rahastamisel. “Ühel aastal tehakse lasteaed, teisel panustatakse infrastruktuuri. Varem olid infrastruktuuri objektid valdavalt soovunelmate nimekirjas,” lausus ta.

Print Friendly, PDF & Email