RMK kaotab looduskaitse tõttu suuri summasid (4)

RMK Saaremaa metskonnas on looduskaitseliste piirangute tõttu metsamajanduslikust kasutusest välja lülitatud 4214 hektarit rangelt kaitstavat metsa, mistõttu jääb riigil aastas saamata 100 000 eurot maksutulu.

Saaremaa metskonna rangelt kaitstavate metsade pikaajalise puidutoodangu analüüsist nähtub, et igal aastal jääb kaitsealadelt puidukasutusse tulemata 11 000 tihumeetrit metsamaterjale hinnaga 0,4 miljonit eurot. Riigil jääb maksudena saamata 100 000 eurot aastas ja metsatööstuses loomata lisandväärtust 0,4 miljoni euro eest aastas.

Kuna riik on kaitsealused maad looduskaitseliste piirangute tõttu maamaksust vabastanud, siis jääb omavalitsustel RMK käest aastas saamata kokku 30 100 eurot maamaksu. Tulevikus väheneb maamaks veel 4400 euro võrra seoses 878 hektari metsa range kaitse alla võtmisega.

Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 analüüside alusel tekitab 1 miljoni kuupmeetri puidu varumine, transport ja töötlemine vähemalt 2350 töökohta. Selle näitaja kohaselt tekitab Saaremaa metskonnas varutav metsamaterjal metsasektoris vähemalt 122 töökohta, kaitselade piirangud jätavad Saaremaal loomata 14 töökohta.

Eesti metsanduse arengukavas aastani 2020 toodud analüüsi kohaselt annab iga tihumeeter töödeldud puitu riigikassasse 8,9 eurot mitmesuguseid makse. Seega toob Saaremaa metskonna puidu müügimaht riigikassasse arvestuslikult 0,5 miljonit eurot aastas. Iga tihumeetri puidu töötlemisega luuakse 34,5 eurot lisandväärtust. Seega loob Saaremaa metskonna puidu müügi maht lisandväärtust 1,8 miljonit eurot aastas.

RMK Saaremaa metskonna metsaülema Marko Trave sõnul on RMK igati kaitsealade poolt ega soovi neid raiuma hakata, kuid arvutuste eemärk on näidata, kui palju läheb looduse kaitsmine majanduslikult maksma.

Print Friendly, PDF & Email