KOP jagab Saaremaal laiali 37 000 eurot (2)

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Saare maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2013. aasta kevadvoorus 40 projekti kogumahus 36 999,04 euroga.

Kokku esitati maakondlikule komisjonile hindamiseks 84 taotlust kogusummas 103 648,65 eurot.
Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Meede 1 “Kohalik areng”
taotleja, projekti nimi, summa

Kultuuriselts Kevade MTÜ – Kõljala õunalaat 293,76 €
Karala Külaelu Arendamise Selts MTÜ – “Karala sõprusküla Tremont Eesti X maapäeval” 1008 €
Kavandi Kandi Selts MTÜ – Kavandi kandi seltsimaja 100. aastapäeva tähistamine 715 €
Kodukandi Sport MTÜ – IX Karala odagala 2013 – sportlik perepäev 860 €
Leedri Küla Selts MTÜ – I kadakapäeva korraldamine Leedri külas koos merelaulude õhtuga 850 €
Pöide Valla Arengukoda MTÜ – Pöide sädeinimeste õppereis Lümandasse 200 €
Saare Vene Selts MTÜ – festival Vananaiste Suvi VII 1600 €
Saaremaa Kodukant MTÜ – “MTÜ Saaremaa Kodukant tegevus avatumaks ja tõhusamaks” 1559,40 €
Saaremaa Spordisõber MTÜ – Saaremaa spordiuudiste portaal 440 €
Seltsing Orissaare Noorgiidid – “Õppides loon ennast” – koolitus noorgiididele 691,30 €
Ülikoolide Keskus Saaremaal SA – “Väärikate ülikool Saaremaal 2013/2014 1600 €
Kokku 9817,46 €

Meede 2 “Kogukonnapärand”
taotleja, projekti nimi, summa

Jööri Küla Selts MTÜ – Jööri Folk 2013, 394 €
EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kogudus MTÜ – suunaviida ja infotahvli paigaldamine 734 €
Ruhnu KultuuriAit MTÜ – panoraamfotode näitus Ruhnu loodusest ja inimeste tegevusest Ruhnu saarel 523 €
Saaremaa Kolme Päeva Jooks MTÜ – 40. Saaremaa kolme päeva jooks 1353 €
Salme Rahva Maja Selts MTÜ “Põlistame mälestusi – ehitame ajalugu” 1541 €
Vanakubja Külaselts MTÜ – Vanakubja küla IV kokkutulek 195 €
Kokku 4740 €

Meede 3 “Kohaliku elukeskkonna parandamine ja kogukonnateenused”
taotleja, projekti nimi, summa

Taritu Arenguselts MTÜ – Taritu laululava juurde betoonpõranda ehitamine 1600 €
Aderkasi Laulu- ja Tantsuselts MTÜ – Pöide kaupluse ehk seltsimaja parendamine (jätkuprojekt) 1306 €
Anseküla Põllumeeste Selts MTÜ – Eesti lipp 387 €
EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kogudus MTÜ – EAÕK Tornimäe kirikuaia peavärava trepi ja värava parandamine 1200 €
Kodukant Vaivere MTÜ – Vaivere külaplatsi kasutusvõimaluste parandamine 831 €
Kõnnu Küla Seltsing – “Külaplats on kasutamiseks kõigile” 848 €
Kõrkvere Selts MTÜ – Kõrkvere külakeskuse olmetingimuste parandamine 1596 €
Medel MTÜ – Meedla mõisaaia palliplatside korrastamine 888 €
Metsküla Küla Selts MTÜ – Metsküla seltsimaja köögiventilatsioon 1439 €
Mustjala Külaselts MTÜ – Mustjala ajaloolise kõlakoja aluse ehitamine 1600 €
Mätja Küla Selts MTÜ – välikäimla ehitamine Mätja-Tareste seltsimaja juurde 393 €
Printsi Seltsing – Paenase külaseltsi varjualune 824,58 €
Pöide Spordiselts MTÜ – Pöide terviseraja treeningvahendite ehitamine ja raja hooldamine 504 €
Saaremaa Korvpall MTÜ – helitehnika ja tabloode soetamine Pihtla spordikeskusele 1600 €
Saaremaa Merekultuuri Selts MTÜ – Merekultuuri seltsi hoone taastamine 1600 €
Seltsing Orissaare Kultuurisõbrad – “Võimalusi rohkemaks” – paigaldatava moodullava ehitamine (jätkuprojekt) 1444 €
Spordiklubi Kärla MTÜ – “Teeme võistluspaigad turvaliseks” 1550 €
Tiirimetsa KKS Küünal MTÜ – Tiirimetsa seltsimaja elektriohutuse tagamine 1337 €
Võhma Kultuuri- ja Spordiselts MTÜ – “Võhma külamaja laste- ja spordisõbralikuks” 2700 €
Kokku 21 647,58 €

Meede 4 “Õpiringid”
taotleja, projekti nimi, summa

Karu-Kati Õpituba MTÜ – “Karu-Kati koolitab lapsevanemaid” 200 €
Kavandi Kandi Selts MTÜ – Kavandi filmilektoorium 200 €
Ratla külaselts Koduhoidjad MTÜ – “Muhu tikand” 194 €
Reinuldi MTÜ – Taga-Sõrve koduloo õpiringid 200 €
Kokku 794 €

Print Friendly, PDF & Email