Karujärve-äärsed peod tohivad kesta kella kaheni

Kuigi Karujärve kämpingu lähedal Endriku puhkemaju pidav Linda Tänak avaldas soovi, et öörahu kehtestataks kämpingus laupäeviti kell 23, vallavalitsus Tänaku soovile vastu ei tulnud. 

Kärla vallavalitsus arutas Linda Tänaku järelepärimist 23. mai istungil ja vallavanem Tiina Luksi andmeil on ametlik vastus järelepärimisele veel vormistamisel.

“Kärla valla avaliku korra eeskirjas sätestatu kohaselt võib vallavalitsus puhke- ja majutuskohtades, külakiigeplatsidel, parkides ja muudes avalikes kohtades korraldatavatel üritustel reedeti, laupäeviti ja riiklikele pühadele eelnevatel päevadel ürituse kestuseks lubada aega kuni kella kaheni öösel,” vahendas Luks vallavalitsuse seisukohta.

Kuna avaliku ja muu organiseeritud ürituse korraldamiseks tuleb ürituse korraldajal esitada vallavalitsusele vastava loa taotlus, siis vaatab valitsus, lähtudes eeltoodust iga taotluse eraldi läbi ning teeb ka oma otsuse ürituse korraldamise tingimuste kohta.

Print Friendly, PDF & Email