E-sigaret – popp viis tervist rikkuda (17)

Elektrooniline sigaret kogub üha enam populaarsust ja seda reklaamitakse kui tavalise sigareti ohutut alternatiivi. Ka noorte seas leiavad e-sigaretid aina rohkem kasutamist. Ei salga – ka mina ise olen e-sigaretti proovinud.

Just eelnimetatud põhjustel otsustasin uurida e-sigarettidega seonduvat lähemalt. Teema on ju alles väga värske ja minu andmeil ei ole seda Eestis uuritud veel kuigi põhjalikult.

Vastava kirjandusega tutvudes selgus, et esimest korda esitati elektroonilise sigareti patenditaotlus 1963. aastal, patenditaotleja oli Herbert A. Gilbert. Mehe õnnetuseks oli tema nägemus tehnoloogiast pool sajandit ees. Ja isegi kui tehnoloogia oleks võimaldanud elektroonilise sigareti luua, ei peetud suitsetamist sel ajal veel ebatervislikuks ning seega ei oleks Gilbert oma leiutisele turgu leidnud.

Aastal 2003 leiutas hiina farmatseut Hon Lik elektroonilise sigareti ja aasta hiljem algas toote müük. Euroopasse jõudis elektrooniline sigaret aastal 2005 ja USA-se 2006–2007.

Kahjustab tervist

Viimastel aastatel on inimesi üha enam huvitanud elektroonilise sigareti mõju tervisele. Kas tõesti on tegemist nii süütu ja ohutu seadmega, nagu väidavad e-sigareti müüjad?

Elektroonilise sigareti mõju tervisele on uuritud mõnel korral, tulemuseks on saadud, et ka e-sigaret kahjustab tervist. Eelkõige on täheldatud, et e-sigaret ahendab hingamisteid ja tekitab põletikku. Eriti üllatav on see, et need tulemused saadi, kui elektroonilist sigaretti kasutati viie minuti vältel. E-vedelikus sisalduv propüleenglükool (80%–92%) on sedavõrd ohtlik, et suures koguses võib see tekitada aju-, maksa- ja neeruhälbeid, närvisüsteemi häireid; esineda võib iiveldust, peapööritust, nahaärritust jm.

Nikotiin (sisaldus e-vedelikus 0%–5,4%) on aine, mida leidub ka tavalises sigaretis ja mis on kergesti sõltuvust tekitav. Teatavasti on nikotiin organismile väga laiaulatuslikult mõjuv mürk. Ainuüksi 50 mg nikotiini süstimine verre tapaks inimese!

Siiski sisaldab tavaline suits võrreldes elektroonilise sigaretiga palju rohkem tervisele kahjulikku mõju avaldavaid ühendeid. Arvestada tuleb aga, et mõlema sigareti kasutamine on tervisele kahjulik.

Et uurida, milline on Saaremaa noorte teadlikkus elektroonilisest sigaretist, viisin tänavu veebruaris suhtlusportaalis Facebook läbi vastava küsitluse.

Minu hüpotees oli: kõik Saaremaa noored on teadlikud elektroonilise sigareti olemasolust, kuid vähesed neist on seda proovinud, sest e-sigaret on vähe levinud ja Saaremaal seda ei müüda, neid on võimalik soetada vaid internetipoodidest. Teiseks: noored peavad e-sigaretti tavalisest suitsust ohutumaks või koguni tervisele täiesti ohutuks, kuna elektroonilist sigaretti on Eestis niimoodi reklaamitud.

Küsisin noortelt, kas nad teavad sellise elektroonilise seadme nagu e-sigaret olemasolust; kas nad on seda kunagi proovinud; kas nad peavad e-sigaretti ohutumaks kui tavalist sigaretti; kas e-sigareti passiivne suitsetamine on ohtlik; kas e-sigaret on nende arvates kahjulik.

Mu küsimustele vastas 65 Saaremaa noort, kellest enamik oli pärit Kuressaarest, kuid oli ka noori Kärla, Mäebe, Laimjala, Pärni ja Viira külast. 30 vastanut oli mees-, 35 aga naissoost. Nende vanus ulatus 15-st 25-nda eluaastani. Enim oli vastanuid 18- ja 19-aastaste seas.

Üks mu hüpotees oli, et kõik Saaremaa noored on teadlikud elektroonilise sigareti olemasolust. Üllatuslikult selgus aga, et kaks noort – 18-aastane noormees ja 18-aastane neiu Kuressaarest – ei olnud elektroonilistest sigarettidest kuulnudki.
Oletasin ka, et vähesed neist on e-sigaretti ise proovinud. Selgus aga, et elektroonilist sigaretti on proovinud 31 noort ja ei ole proovinud 34 noort. Proovinute seas oli 20 noormeest ja 11 neidu. Minu jaoks on see üllatav tulemus, sest e-sigaret on Eestis praegu veel vähe levinud ja alles alustab turu vallutamist.

Suur osa ehk 51 noort – 26 noormeest ja 25 neidu – peab elektroonilist sigaretti ohutumaks kui tavalist sigaretti. Selles osas pidas mu oletus paika. Elektroonilise sigareti passiivset suitsetamist peab ohtlikuks 24 noort ja 41 noort leiab, et passiivne suitsetamine ei ole ohtlik.

Küsimusele, kas elektrooniline sigaret on tervisele ohtlik, vastati erinevalt. 20 noormeest pidas seda tervist kahjustavaks, 5 ei osanud sellele küsimusele vastata ja 5 pidas e-sigareti kasutamist ohutuks. Neidudest pidas e-sigaretti ohtlikuks 24, ei osanud vastata 5 ja pidas ohutuks 6 neidu. Tuleb välja, et neidude ja noormeeste arvamused selles küsimuses väga suurel määral ei erine.

Peamine põhjus, miks e-sigaretti tervisele ohtlikuks peeti, oli see, et e-sigaret sisaldab sõltuvust tekitavat nikotiini ja teisi aineid, mis võivad tervisele ohtlikud olla. Välja oli toodud veel see, et odavamad e-sigaretid rikuvad tervist rohkem, sest on odavamast materjalist ja seda seostati madalama kvaliteediga.

Põhjendada ei osanud

Neid, kes arvasid, et e-sigaret on tervisele ohutu, oli 11. Oma arvamust nad põhjendada eriti ei osanud – öeldi lihtsalt, et see peaks olema ohutu. 10 noort olid oma vastuses kahtlevad ega osanud tuua konkreetset põhjendust või ei toonud üldse põhjendust, miks nad arvavad, et elektrooniline sigaret on tervisele ohutu.

Seega on hea tõdeda, et suur osa vastanutest ehk 44 noort peab elektroonilist sigaretti tervisele kahjulikuks, hoolimata sellest, et elektroonilist sigaretti reklaamitakse kui tervislikku alternatiivi tavalisele suitsule, mis tegelikult ei pea paika, kuna tõrva, vingugaasi ja paljude teiste tavalises sigaretis sisalduvate mürgiste ühendite asemel leidub elektroonilises sigaretis muid tervisele kahjulikke ühendeid. Järelikult ei leidnud minu hüpotees, et noored peavad e-sigaretti tervisele täiesti ohutuks, kinnitust.

Uurimistöö Saaremaa noorte teadlikkusest elektroonilise sigareti olemasolust ja mõjust tervisele andis mulle endale teadmisi e-sigareti ehitusest, vedelikus sisalduvatest ainetest ja mõjust tervisele, mida ei oleks enne osanud kindlasti ohtlikuks pidada. Üheks suuremaks järelduseks võin aga pidada seda, et ei maksa alati uskuda seda, mida reklaamitakse, sest see ei pea alati paika. Nii on ka elektroonilise sigaretiga.

E-sigaret on küll ohutum kui tavaline sigaret, aga tervisele siiski kahjulik.

Karl-August Roost,

SÜGi abiturient

Print Friendly, PDF & Email