Linlane: meid sunnitakse rohkem prügi tekitama! (23)

Kuressaare linnavalitsus otsustas hakata nõudma 1. juulist kõikidelt kinnistuomanikelt prügivedu vähemalt kord kuus. Linlase Ulvi Nõu sõnul sunnib see rohkem prügi tekitama.

“Sorteerin oma jäätmeid pidevalt ja segaolmejäätmeid tekib vähe, kuna minu eramus elab vaid kaks inimest,” ütles Nõu, kes seni tellis 240-liitrise konteineri tühjendamise kaks korda aastas, makstes kokku 11 eurot. Juulist peab ta maksma 25,62 eurot isegi siis, kui prügi pole, ja lisaks ostma uue, väiksema konteineri, mis on umbes 44-eurone lisakulu.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel tõdes, et 240-liitrise konteineri tühjendamine kord nelja nädala jooksul on kulukas ja soovitas osta 100- või 80-liitrise konteineri, mille tühjendustasu on kõige väiksem (1,82 €).

Ulvi Nõu viitas Kuressaare Sõnumites ilmunud linnavalitsuse selgitavale artiklile, kus öeldi, et “kõige parem oleks hoopis oma tarbimisharjumused üle vaadata ja katsuda vähem prügi tekitada”. Nõu väitel sunnivad aga linnavalitsus ja jäätmeveo korraldaja prügi tekitama senisest rohkem.

Koppel selgitas, et prügiveol ei maksta mitte koguse järgi, vaid konteineri tühjendamise eest. “Ei tohiks olla imelik, piinlik või vihaleajav, kui prügivedaja tühjendab teie konteinerit, milles on vaid üks või kaks prügikotikest,” väitis Koppel.

Tema sõnul on inimestes paraku kinnistunud mõte, et prügikonteinerit tasub tühjendada vaid siis, kui see on pilgeni täis, kuid tänapäevane prügimajandus toimib teistel põhimõtetel ja sellest nõudest ei tohiks aru saada kui sunnist rohkem prügi tekitada.

Koppel vastas Ulvi Nõule, et tihedam prügivedu ja pooltühi konteiner ei tähenda ka seda, et sinna võiks hakata panema pakendeid, mida siiani on korralikult sorteeritud ja pakendikonteinerisse viidud.

Katrin Koppeli sõnul kontrollib linnavalitsus, et jäätmevedu linnas toimiks vastavalt kehtivatele nõuetele. Tehakse kindlaks, kellel prügiveoleping üldse puudub, kellel on leping sõlmitud, kuid vedusid ei toimu, ja kellel toimub vedu liiga harva.

“Linnavalitsusel ei ole õigust öelda, et seadusele mittevastav prügivedu näiteks 3–4 korda aastas on aktsepteeritav,” teatas Katrin Koppel, kelle sõnul on prügi kord kuus äravedamise nõue kehtinud juba 10 aastat ja tema ei tea, miks Kuressaare kodanikel on olnud võimalik seda eirata.

Print Friendly, PDF & Email