E-sigaret ja õpilased (1)

Esigaret ja õpilasedTavasigarettide alternatiivina kasutatavate elektrooniliste sigarettide populaarsus aina kasvab. Kas elektroonilist sigaretti saab võrrelda tavasigaretiga? Kas e-sigarettide suitsetamisele on ka mingeid piiranguid seatud või tohivad neid suitsetada ka kooliõpilased ja koguni kooli territooriumil?

Viimase kohta on haridus- ja teadusministeeriumi õigusosakonna jurist Kati Uusmaa teatanud järgmist: “Elektrooniliste sigarettide tarbimine ei ole reguleeritud, sest kuna need ei sisalda tubakat, ei laiene neile ka tubakaseadusest tulenevad piirangud tarbimise eale ja tarbimise kohale.”

Uusmaa sõnul on erandiks nikotiini sisaldavad e-sigareti kapslid, mille puhul on tegu ravimiga ja mida saab müüa, kui on täidetud ravimi müümisele seatud tingimused.

“Seega ei tulene õigusaktidest praegu piirangut, et elektroonilisi sigarette ei või suitsetada kooli territooriumil,” resümeeris jurist. “Küll aga on koolidel sisekorraeeskiri, milles saab reguleerida ka koolis ja selle maa-alal kehtivaid käitumisreegleid. Kui kool leiab, et n-ö päris suitsetamist imiteeriv tegevus on taunitav, on seda võimalik sisekorraeeskirjaga piirata.”

Küsisime Saaremaa koolijuhtidelt e-sigarettide ja suitsetamise kohta järgmist:
1. Mida te teate e-sigarettide kasutamisest?
2. Kas ka teie kooli õpilasi on nähtud e-sigarette suitsetamas?
3. Kas e-sigarettide kasutamise vastu tasub õpilaste seas ennetustööd teha?
4. Kui suur probleem on suitsetamine teie koolis ja millised karistused tubakatarvitamisega vahele jäänud õpilast ootavad?
Viljar Aro
Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor:
1. Ma ei ole e-sigareti teemaga kursis. Olen küll üht-teist kuulnud, aga mitte enese jaoks mõtestanud.

2. Küsisin seda praegu üheksalt õpetajalt ja ükski neist pole õpilasi kooliruumides ega -õues e-sigarette suitsetamas näinud ega kuulnud, et seda oleks tehtud. Nendest õpetajatestki ainult üks teab, milline see sigaret üldse välja näeb.

3. Kuigi meil ei ole seda probleemi olnud, peaks sellele ehk ennetavalt mõtlema. Mõistlik oleks seda keelata, kuna kahtlemata on see negatiivne eeskuju noorematele õpilastele ja paljudele teistele, kes ei pruugi teada, et konkreetne e-sigaret nikotiini ei sisalda.

4. Suitsetajaid on õpilaste seas kindlasti, aga meie õpilastest ei ole juba aastaid tabatud kedagi, kes kooli ruumides suitsetaks. Üsna harva jääb mõni gümnaasiumieast noorem õpilane vahele, kui püüab kuskil õues nurga taga suitsu teha. Meie kodukorras kirja pandut, et kooli ruumides, territooriumil ja territooriumi ümbritsevatel tänavatel ei tohi suitsetada, üldjuhul täidetakse. Seda, mis jääb nimetatud kohtadest kaugemale, me reguleerida ei saa – see on ilmselt politsei asi. Vahelejääjail tuleb kirjutada seletuskirjad, märge pannakse üles e-kooli ja kui õpilane peaks veel vahele jääma, tuleb direktori käskkirjaga noomitus või käitumishinde alandamine. Ma ei mäleta, et keegi oleks lausa mitu korda vahele jäänud.
Tõnu Erin
Leisi keskkooli direktor:
1. Üht-teist olen muidugi kuulnud.

2. Ma ei ole kursis, et keegi meie koolis e-sigarette kasutaks. Kes tõmbab, tõmbab kuskil kuuri taga ja päris tubakat.

3. Arvan, et esialgu ei pea me sellele teemale eriti tähelepanu pöörama.

4. Suitsetamine ikkagi on meil mõnevõrra probleem – ei saa öelda, et meie õpilaed oleks täiesti tubakavabad. Politsei käib meil harva ja käskkiri suitsetajatele ei mõju. Täna ta ei tee suitsu, homme ka ei tee, aga nädala pärast teeb jälle. Oleme teavitanud vanemaid, aga kui vanem ütleb, et jah, ta teab, mida siis kool teha saab?
Toomas Takkis
Kuressaare gümnaasiumi direktor:
1. Kuna ma pole sellise teemaga varem kokku puutunud, pole mul ka mingit arvamust.

2. Mina küll ei ole kedagi näinud e-sigarette tõmbamas ega kuulnud, et keegi seda teeks.

3. Seda, kas nikotiinita e-sigareti tõmbamine õpilase poolt oleks lubatav, me ei hakka isegi mõtlema.

4. Suitsetajad on vist iga kooli jaoks probleem – mingi osa õpilasi ju ikka suitsetab, see pole saladus. Nende hulgas on tüdrukuid, nooremaid õpilasi.
Vahelejääjate kohta on meil oma reeglid, mida järgime. On ju õpilasreeglites kirjas, et kooliõpilane ei suitseta. See, kas ta on 18-aastane või mitte, meid ei huvita. Kui gümnaasiumiõpilane ikka suitsetamisega vahele jääb, kirjutab ta lahkumisavalduse. Teist juhust neil ei tule.
Sulev Soodla
Kuressaare vanalinna kooli direktor:
1. E-sigaretid on nii uus asi, et ma ei oskagi kommenteerida.

2. Koolis ega kooli territooriumil ei ole me kedagi e-sigaretiga näinud.

3. Iseasi, kui keegi seda kodus proovib või vanematega koos vesipiipu teeb, aga koolis ja kooli territooriumil on igasugune suitsetamine välistatud. Minu meelest ei ole eriti viisakas juba see, kui noored inimesed käivad koridoris, pulgakomm suunurgast väljas. Oleks veel kentsakam, kui jalutataks ringi e-sigaretiga ja demonstreeritaks, mida nad nüüd võivad. Mine tea, ehk tuleb ka selliseid probleeme kunagi lahendama hakata.

4. Kuna koolis oleme saavutanud mittetolereeriva suhtumise suitsetamisse, siis me ei tea õpilasi, kes kooliterritooriumi piires suitsetaks. Kui õpilane suitsetamast tabataks, peab temaga rääkima kooli kodukorrast ja tervislikest eluviisidest ning vanematega ühendust võtma – et kas ikka on õige, et laps selles eas juba suitsetab.
Neeme Rand
Kuressaare ametikooli direktor:
1. Mina olen seni aru saanud, et e-sigaret on võrdsustatud tavasigaretiga ja ma pooldan ka ise sellist lähenemist.

2. Tean, et on märgata olnud õpetajaid, kes e-sigarette tõmbavad ja on pidanud selleteemalisi diskussioone, aga õpilaste kohta ei oska praegu vastata.

3. Arvan, et selline käitumine, kus õpilane võtaks tunnis isegi nikotiinita e-sigareti välja ja hakkaks seda tõmbama, oleks taunitav. Kas ennetavalt e-sigarettide vastu midagi spetsiaalselt tegema peaks – pigem võiks asja võtta praegu tasa ja targu.

4. Põhikoolijärgsete õpilastega tegeleb tugipersonal – psühholoog, sotsiaalpedagoog, rühmajuhataja. Erilist tähelepanu pöörame esimesel kursusel nii põhjuseta puudumistele kui ka kõigile muudele küsimustele ja loodame, et see annab tulemusi.
Täiskasvanute puhul kehtivad meie majas kokkulepped, et neile, kes tingimata peavad selle pahega tegelema, on selleks määratud kohad. Ja anname neile nii sõnades kui ka tegudes mõista, et on soovitatav sinna liikuda. Praeguseni on see soovitus olnud vastastikku mõistetav.
Peeter Hansberg
Orissaare gümnaasiumi direktor:
1. E-sigaretid on nii uus asi, et ei ole jõudnud süveneda.

2. Ei ma ise ega õpetajad ole e-sigarette tõmbavate õpilastega kokku puutunud.

3. Ei oska praegu vastata.

4. Tõenäoliselt neid tavasigarettide tõmbajaid meil ikka on, aga ma ei tea, et viimastel aastatel oleks keegi vahele jäänud. Kuna meil on suitsetamine keelatud, on tavaliselt karistuseks olnud käitumishinde alandamine.

Print Friendly, PDF & Email