Riik kulutab 7000 eurot tõmbekeskuse väljaselgitamiseks (6)

Siseministeerium andis Saaremaa omavalitsuste liidule 7000 eurot toetust, et uuritaks välja, mis on Saare maakonna tõmbekeskus, ehkki maavanem teatas juba aprillis, et see on kahtlemata Kuressaare.

“See tegevus on sama mõttekas, kui korraldada uuring selle kohta, kus asub Eesti pealinn. Ja kirsiks tordil on asjaolu, et maavanem on ministeeriumile selgelt öelnud, mis on Saare maakonna tõmbekeskus,” ütles Saarte Häälele omavalitsusametnik, kes ei soovinud oma nime lehes avaldada.

Tõepoolest, maavanem Kaido Kaasik saatis 4. aprillil regionaalminister Siim Kiislerile kirja, milles ütles, et Saare maakonnas on ainult üks tõmbekeskus.

“See on Kuressaare ja otstarbekas on maakonna kõigi omavalitsuste ühinemine üheks omavalitsuseks,” teatas Kaasik.

Maavanema sõnul kannab osaliselt tõmbekeskuse rolli ka Orissaare alevik, kuid Ida-Saaremaa vallad on Orissaare valla ühinemisettepanekutele vastanud eitavalt ja toetanud pigem ühe omavalitsuse ideed.

Kuu aega hiljem, 5. mail andis aga siseministeerium Saaremaa omavalitsuste liidule toetuseks 6945 eurot.

“Toetus on määratud maakondlikule omavalitsusliidule maakonna tõmbekeskuste määratlemiseks oma maakonnas ja selleks vajalike toimingute läbiviimiseks,” seisab riigieelarvelise toetuse eraldamise lepingus.

Siseministeeriumi pressinõunik Kadri Talvistu selgitas, et toetuse saavad kõik Eesti 15 maakondlikku omavalitsusliitu, “et ühtsete hindamiskriteeriumide alusel selgitada välja maakondlikud tõmbekeskused”.

“Tõmbekeskuste määramine on tehtud ülesandeks omavalitsusliitudele, kuid Saaremaa omavalitsuste liitu kuuluvad omavalitsused esindavad vaid 36% maakonna rahvastikust, sealjuures ei kuulu liitu maakonna ainuke tõmbekeskus Kuressaare,” teatas Talvistu.

Tema sõnul kujuneb ühtne pilt juuli esimeses pooles, mil tööd on tehtud, edastatud maavanemale arvamuse andmiseks ning seejärel edastatud koos maavanema arvamusega regionaalministrile.

“Selle teabe põhjalt, kasutades ära kohapealset teavet, on pilt maakondlikest tõmbekeskustest konkreetsem ja töösse kaasatud osapooltel on lihtsam oma tulevikutegevusi planeerida,” põhjendas pressinõunik raha eraldamist.

SOL-i esimees Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam pareeris küsimust raharaiskamisest ja väitis, et teema on pisut laiem.

“Maakondlikud liidud on korduvalt nõutanud toetusraha riigieelarvest oma tegevuse tõhustamiseks. Nüüd see eelarvesse ka jõudis ja liitudele jagatakse raha ennekõike omavalitsusliitude võimekuse tõstmiseks. On erinevaid arvamusi raha kasutamise kohta, meie oleme lepingu allkirjastanud ja kasutame ressurssi otstarbekalt,” lausus Aardam Saarte Häälele.

Raimu Aardami kirjas Saaremaa kohalike omavalitsuste volikogudele seisab, et tõmbekeskusena käsitletakse toimepiirkonna keskset linnalist asulat, mis on piirkonna elanike jaoks oluline pendelrände sihtkoht.

“Regionaalministri esitatud juhend tõmbekeskuse määramiseks on soovitusliku iseloomuga, ning selle kohaselt sobib hetkel olemasoleva teadmise põhjal ainsaks tõmbekeskuseks Saare maakonnas Kuressaare linn,” teatas Aardam omavalitsusjuhtidele.

Print Friendly, PDF & Email