Perede vajadusest lähtuv lapsehoiuteenus

Tööle minnes on lapsevanemad tihti probleemi ees, kuhu panna laps.

Paljudes töökohtades käib töö graafiku järgi ja nii võivad tööpäevad venida pikemaks, kui on lasteaia lahtiolekuaeg. Mõnikord kattuvad tööpäevad puhkepäevadega. Laste kasvatamine ei ole lihtne töö ja vahel oleks väga vaja kedagi kõrvale, kes nõu ja jõuga abistaks või lihtsalt ära kuulaks.

MTÜ Saarepiiga Koolitus on sügisest laiendamas hetkel tagasihoidlikult toimivat lapsehoiuteenuse projekti Kuressaare kesklinnas. Uue projekti ettevalmistamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Šveitsi Vabaühenduste Fond. Projekti raames töötatakse välja alternatiivsed lapsehoiuvõimalused, arvestades lapsevanemate soove ja vajadusi (nt graafikujärgne töö, töö nädalavahetustel vms). Hoiuteenuse kõrval on plaanis noortele peredele tuge ja nõustamist pakkuvad tegevused ja koolitused.

Selleks, et välja selgitada Kaarma valla perede vajadusi alternatiivse lapsehoiuteenuse osas, kutsume teemast huvitatud pereemasid ja pereisasid ühendust võtma valla sotsiaalosakonna juhataja või lastekaitsetöötajaga.

Liida Kaare, tel 45 20 456; 51 77 201 või liida@kaarma.ee
Piia Prei, tel 45 20 474; 52 63 723 või piia@kaarma.ee

Print Friendly, PDF & Email