Külaseltsidele jagati projektitoetusi (1)

Maikuu 15. päev oli projektide esitamise tähtaeg, seekord oli toetust taotlevaid seltse neli.

2. voorus oli raha 1542,48 eurot, taotlustes küsiti kokku 1270 eurot. Kuna ühe taotluse sisukirjeldus ei olnud piisav, siis tuleb taotlejal see ümber teha ning täpsustada tegevust ja plaanitavaid kulutusi.

Komisjoni otsusega määrati 100 eurot toetust MTÜ-le Kodukant Vaivere jaanipäeva korraldamiseks, Muratsi külaselts saab 400 eurot samuti jaanipäeva läbiviimiseks. MTÜ Laoküla Külaselts saab 420 eurot perepäeva organiseerimiseks. MTÜ Eikla Külade Piirkonna Selts saab jaanipäeva korraldamise kulude katteks 200 eurot.

Kaarma valla projektikonkurss toimub neli korda aastas, järgmine tähtaeg on 15. august. Külaseltsid ja -seltsingud saavad taotleda toetust nii spordi-, kultuuri-, noorte- kui ka külaelu valdkonna edendamiseks. Ühe kalendriaasta jooksul saab mittetulundusühing taotleda kokku 426 eurot.

Taotlus- ja aruandevormi leiab Kaarma valla kodulehelt www.kaarma.ee “Blanketid” alt.

Ilme Õunapuu

Print Friendly, PDF & Email