Saaremaa ehitusplatsidel avastati tööohutuse alaseid rikkumisi (5)

Tööinspektsioon korraldas kolmapäeval üle-eestilise ehitusplatside kontrollimise. Tööinspektorid tuvastasid ehitustel 196 õigusaktide rikkumist, millest 37 olid nii ohtlikud, et töö tuli peatada või töövahendi kasutamine keelustada.

Kohalik tööinspektor Rein Nelis tõdes, et kontrollis Saare maakonnas ühtekokku kuut ehitusplatsi ja erinevaid rikkumisi oli kokku 12. Neist kaheksa kõrvaldamiseks tehti ettekirjutused, neli rikkumist kõrvaldati kohe kontrollimise käigus.

Põhilised rikkumised olid tööinspektor Nelise sõnul kaitsejalanõude mittekasutamine, kaitseprillide ja kuulmiskaitsevahendite mittekasutamine, kaitsekiivrite puudumine peavigastuse ohuga tööl, ettenähtud piirete puudumine ehitustellingutel, puudulik ehitusplatsi välispiiri piirestamine, tööohutuse plaani puudumine, iganädalaste tööohutusalaste üldkontrollide tegemata jätmine ning elektrijuhtmed liikumisteedel, mis kujutavad endast eeskätt komistamis- ja kukkumisohtu ning juhtme vigastamise korral ka elektrilöögiohtu.

Tööandja peab tööinspektsiooni kinnitusel tagama, et isikukaitsevahendit kasutataks valmistaja antud kasutusjuhendi kohaselt ohtliku töö algusest kuni töö lõpetamiseni, ning kontrollima selle kasutamist.

Töötaja omakorda on kohustatud kasutama isikukaitsevahendit vastavalt kasutusjuhendile ja tööandja antud juhistele. Tööandjal on õigus ja ka kohustus korduvalt nõudeid rikkunud töötajat tööle mitte lubada.

2012. aastal juhtus Eestis ehitusvaldkonnas 351 tööõnnetust, millest kolm lõppes surmaga.

Print Friendly, PDF & Email