Õpilased saavad hinnata õpetajaid

Õpilased saavad hinnata õpetajaid

SÜG-is TEHTUD: Hindamisel said SÜG-i õpilased kätt proovida juba õpetajatepäeval kui heategevusüritusel pandi pedagoogidele punkte nii tantsu- kui ka lauluoskuse eest. Foto: Sandra Kahu

Nüüd on õpilastele antud võimalus hinnata oma õpetajaid, selles samas lihtsas viiepallisüsteemis, kirjutades lisaks kiitusi ja märkusi.

Juba täna saab hoo sisse veebipõhine programm õpetajate hindamiseks, mille eesmärk on tunnustada väärt pedagooge ning hiljem nendega koostööd tehes luua ka internetipõhine õpikeskkond.

Alustava programmi siht on välja selgitada Eesti kõige paremad õpetajad. Kõlab ju lihtsalt, sest igal aastal valitakse aasta õpetaja nagunii. Tegelikult kaasneb selle tiitliga ka õpilaste jaoks lisaboonus, mis kokkuvõttes on tiitlist tähtsamgi.

Nimelt tehakse parimate õpetajatega internetileheküljele silmaring.ee videod erinevate õppeainete teemade kohta. Neid videoid saavad kasutada ka kõik ülejäänud noored ja vanad, mitte ainult selle õpetaja klassiruumis viibivad õpilased.

“On leitud, et 20-minutilise videoga saab edasi anda sama palju informatsiooni kui kahetunnise loenguga,” tõi välja programmi üks asutajatest Liisa Haabpiht. Ta lisas, et suuri asju saab teha vaid koos ning programmi üks eesmärke ongi kaasata võimalikult palju õpilasi, õpetajaid ja haridusvaldkonnas tegutsevaid või sellega kursis olevaid inimesi.

Õpetajate hindamissüsteem on seotud silmaring.ee koduleheküljega, mis kujutab endast õppeveebi, kuhu saab üles laadida harivaid videoid ja materjale, mis on samas ka silmaringi laiendavad.

Alates esmaspäevast on õpilastel võimalus ka oma õpetajatele viiepunktiskaalal punkte panna ja seda hinnet kommenteerida. “Üle-eestilises avalikus hindamissüsteemis tuuakse aga esile vaid keskmiselt üle kolme punkti saanud õpetajate hinded,” lisas Haabpiht, täpsustades, et kuna projekt ei ole ühekordne, siis aitavad just õpilaste kommentaarid tuvastada, mille põhjal pedagooge hinnatakse ja kuidas selle abil õppetulemusi tõhustada.

“Kui kriitika on konstruktiivne ja ei lähe lihtsalt lahmimiseks nagu Delfi portaalides, on see ju igati kasulik programm,” avaldas arvamust Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja Rita Ilves.

Liisa Haabpiht toonitas, et eelkõige on programm siiski just tunnustamiseks mõeldud ning koostöös heade õpetajatega saavad sellest kasu ka õpilased ise.

 

Mis “ainetes” hinnata õpetajaid?

Kui õpilased peaksid oma õpetajat hindama, siis mille alusel ja on see üldse vajalik? Kas õpetajaid hinnatakse sellistes “ainetes” nagu hoolsus (õpilaste tööd on parandatud õigeks ajaks), tehnoloogia (õpetaja saab projektori tööle klassi kaasabita), psühholoogia (õpilasi mõistetakse ja tegutsetakse sellele vastavalt), sisekujundus (õpetaja ei pane teineteise kõrvale istuma teineteist mittetaluvaid õpilasi) jne ning mis süsteemis neid hindama peaks – kas viiepallisüsteemis?

Küllap koolijütsid I-II-s, võib-olla isegi III klassis veidike idealiseerivad oma õpetajat. Ainus mõõdupuu, mille järgi nad klassi ees seisvat pedagoogi hindavad, on vahest sõbralikkus ja mõistmisvõime. Jah, eks ta tõsi ole. Mäletan oma esimest klassijuhatajat kui kõige siiramat ja rõõmsamat inimest, kes joonistas tahvli peale lausa imeilusaid sinililli ja andis meile andeks ka need kõige koledamad varesejalad. Need lihtsad asjad tegidki temast minu jaoks ideaalse õpetaja ning minult oleks ta saanud hinde “5+” .

Usun, et vanemaks saades võivad õpilased õpetajas hinnata küllaltki erinevaid asju ja omadusi. Kui oluline on ühele tänapäeva gümnasistile, et õpetaja kleebiks talle päevikusse hinde “5+” kõrvale naerunäo? Praegu on ju olemas e-kool, kiitusi sinna tavaliselt üldse ei laeku ning päevikud on kaotanud oma senise tähtsuse. Kui säärane asi aga tõesti juhtuks, mis saakski ühel gümnasistil selle vastu olla?

Kas siis vanima kooliastme esindajad ei taha õpetajalt tunnustust ega ole tänulikud, kui õpetaja suudab aastast aastasse dešifreerida neid kummalisi varesejalgu, mis õpilaste töödesse tee leiavad?

Küllap mina kui praegune abiturient oleksin mõned kuud tagasi neid sinililli veel rohkem hinnanud kui esimeses klassis, kui need oleks vaid mõne matemaatikavalemi või keemiavõrrandi asemel seal tahvlil ilutsenud.

Jah, õpetajaid hinnata on raske, veel enam viiepallisüsteemis. Küllap on ka õpilasi hinnata raske, veel enam viiepallisüsteemis. Kuid süsteem on loodud ja toimib, miks mitte siis luua vastukaaluks selline ka õpetajatele. See võib olla tulevikus viis, kuidas saada tagasisidet samamoodi nagu praegused õpilased, koos kõigi plusside ja miinustega.

Krete Sema

Print Friendly, PDF & Email