Talv lõppes ää ja sui tulli kohe piale (2)

Ennevanasti ikka üteldi, et ristapäe oo nii suur püha, et siis tüöd ep tehta ja rohi koa ep kasu sellepääva. Voata, tüö võis ju mineva neljabe tegemata olla, aga rohi es pidan oma kasumisega änam pühasid ega midagid. Mühises kasuda, mis kole. Nüid juba rahval massinad kõrisevad. Neh, ometiks oo lumi läin ja ilmad sojad.

Nüid üks tiadaandmine, mis oo küll natusse iljapiale jäen. Täna peetse Liiva lasteaa saalis lasteaa neljakümne viiendad sünnipääva. Seks puhuks oo kõik endised ja paergused tüötajad sõnna kokku kutsutud. Juu viie voasta pärast, siis tuleb suurem larbatsku. Maa ole ikka mõtlen, et meite lasteaal oo kaks muret vähäm, kut mujal ilmas kuulukse olavad. Meitel põle kunagi nõukest äda, et põleks kohta soaja, kui taris oo oma munuke aida panna, ja meitel põle kunagi nii vähä lapsi oln, et piaks akkama lasteaida kinni panema. Juu siis muhulasi sünnib just paras jägu.

Laupa oo nelipühi laupa. Neh, siis oo see päe, kui omingust poolt peetse Liiva linnas laata ja päävast akatse Koguvas muuseumi sünnipääva pidama. See lähäb kohe muuseumiüöks üle. Nõnna et vähemasti üheteistmeni oo mureta pidu. Aga sest oo muidugist juba juttu oln küll. Nõnna et ma änam ep korruta mitte.

Muidugist laada kohta maa küll ütleks niipalju uiesti, et nee, kis tahtvad midagid müia, andku ikka enne omast Annelile tiada koa.

Aga tuleva nädali lõppus, siis oo Liival sur vägev pidu. Kahekümne neljandast kuni kahekümne kuienda maini peetse Saar-te laste folklooripäävi. Juu tuleva nädali kuuleb-näeb täpsemasti. Niipalju maa või küll ütelda, et laupa, kahekümne viiendal, oo kontsert Liiva koolimaja taga parkis. Sõnna oo lubatud kohe päris lava kohale vädada seks päävaks. Nõnna et uudistamist ja voatamist võib sial küll olla.

Vat sõuksed jutud mool ollid teitele täna tiada anda. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email