SÜG ja Valjala kool astuvad kiusamise vastu (8)

Valjala põhikool ja Saaremaa ühisgümnaasium esindavad Saare maakonda sihtasutuse Kiusamise Vastu sügisel algavas pilootprogrammis. 

“Meie programm on koolielus rakendamiseks mõeldud süsteem, mitte kampaania korras üritused,” kinnitas SA Kiusamise Vastu nõukogu esimees Kristiina Tropp.

Programm koosneb ennetavast ja konkreetsete juhtumite lahendamise tasandist. “Esimeses ja teises kooliastmes toimuvad KiVa tunnid, mis on mõeldud laste enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks ja sotsiaalsete probleemilahendusoskuste arendamiseks,” rääkis Tropp. “Kuidas kiusamisega, kui see juhtub, paremini hakkama saada või kuidas selliseid olukordi ennetada.”

Loodud on veebitugi, kust saavad nõu nii lapsevanemad kui ka õpilased. Edaspidi on kavas Eesti oludele kohandada teemakohane arvutimäng.

Pilootprogrammi aasta lõpus tehakse kokkuvõte ning järgmise aasta sügisel on kavas laienemisring ka teistele koolidele, kes asja vastu huvi tunnevad.

Kristiina Tropi sõnul tundis programmi vastu huvi kaks korda rohkem koole, kui pilootaastaks planeeritud.

Print Friendly, PDF & Email