Pensionäride saar (9)

Sellest, et meie maakonna rahvastik vananeb – eakate arv aina kasvab ja noorte oma kahaneb –, on aastaid räägitud. Statistikaameti avaldatud andmed näitavad mustvalgel, et see on tõesti nii. Kui veel 1990. ja 1991. aastal moodustasid pensionärid vähem kui veerandi Saare maakonna rahvastikust, siis nüüd on neid juba rohkem kui kolmandik. Nende hulgas on vanaduspensionäre 76 protsenti.

Võib ju lohutada, et meie seis polegi kõige hullem, et oleme oma pensionäride osatähtsuse 34,1 protsendiga rahvastikus maakondade edetabeli keskel. Et Põlvamaal, Ida-Virumaal ja Jõgevamaal on asi palju hullem.

Samas – rõõmustada pole küll millegi üle, sest ilmselt pole sellist asja, mis rahvastiku vananemisele pidurit tõmbaks. Sündimus kahaneb, kooli lõpetanud noored kipuvad mandrile või lausa välismaale. Sageli minnakse perede kaupa, tagasi tulevad aga vähesed.

Huvitav, mida näitab statistika 20–30 aasta pärast? Kui suur on siis pensionäride osakaalu tähistav protsent? Kas nii suur, et võime nentida: jah, meil on tõepoolest pensionäride saar.

Print Friendly, PDF & Email