Pensionäride osakaal aina kasvab (11)

Kui veel paar-kolmkümmend aastat tagasi oli pensionäre veerand Saare maakonna elanikest, siis aastatega on nende osakaal kasvanud rohkem kui kolmandikuni.

Statistikaameti andmeil oli 1980. aastal pensionäre 25% rahvastikust. Madalam oli see näitaja aga nii aastal 1985, 1990 kui ka 1991 – vastavalt 24,9; 24,7 ja 24,6 protsenti.

Aastast 1992 hakkas pensionäride osakaal aga suurenema: 1992. aastal on neid 25,5%, 2002. a 30,1%, läinud aastal juba 30,9% ja käesoleva aasta 1. jaanuariks 34,1%. Seega on pensionäre võrreldes madalaima näitajaga 1991.
aastal nüüd rohkem koguni 9,5 protsenti. Ka kogu Eesti lõikes on pensionäride osakaal rahvastikus kasvanud – kui veel 1980. aastal moodustasid nad 20,6% elanikkonnast, siis nüüd 31,8%. Mullused andmed näitavad pensionäride osakaaluks 30,2%, mis teeb aastaseks tõusuks 1,6 protsendipunkti.

Seega on Saare maakonnas pensionäre võrreldes Eesti keskmisega oluliselt enam ning ka nende osakaal on mullusega võrreldes tõusnud rohkem.

Pensionäride osatähtsus on maakondadest suurim Põlvamaal – 42,6% (1980. aastal 26%). Teisel kohal on Ida-Virumaa, kus pensionäre on 41,7 protsenti rahvastikust. Kui 1980. aastal oli vastav näitaja Eesti väiksemaid (18,4%) siis juurdekasv on praeguseks lausa 23,3 protsenti.

Jõgevamaal on pensionäre 40,1% (aastal 1980 oli 23,8%).

Vaadeldud ajavahemikul (1980–2013) on pensionäride osatähtsus kõige vähem tõusnud Raplamaal.

Praegu on pensionäride osakaal kõige väiksem Harjumaal – 25 protsenti rahvastikust. Madalaim oli see näitaja aastal 1980 – 17,5 protsenti – ning 7,5-protsendine tõus oli maakondade lõikes üks väiksemaid.

Harju maakond on ka ainus Eestis, kus pensionäride osatähtsus on viimase aastaga hoopis langenud: 25,7 protsendilt 25-le (sealhulgas Tallinnas 29,5 protsendilt 27,1-le). Samaks on pensionäride protsent mullusega võrreldes jäänud Tartumaal – 28,2.

Enim – 5,9% – on pensionäride osakaal mullusega võrreldes kasvanud Hiiumaal: 27,5 protsendilt 33,4-le. Valga maakonnas oli tõus 5,4% – 33,8 protsendilt 39,2-le.

Pensionäride osatähtsuse arvutamisel on 2013. aastal kasutatud 2011. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu, varasematel aastatel 2000. aasta rahvaloendusel põhinevat rahva-arvu.

 

Annika Johanson, statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna vanemstatistik:

15 maakonna seas jääb Saaremaa oma pensionäride osatähtsuse poolest 8. kohale ehk päris keskele.

Pensionäre on Saare maakonnas 2013. aasta 1. jaanuari seisuga  10 553, neist vanaduspensionäre 8051. Seega moodustavad vanaduspensionärid umbes 76% pensionäride koguarvust Saaremaal.

Kogu Eesti arvestuses moodustavad vanaduspensionärid koguarvust umbes 73%.

Pensionäride osatähtsuse tõus rahvastikus on üldiselt omane kõigile maakondadele. Pensionäride osakaal on langenud vaid Tallinnas ja Tartumaal.

Print Friendly, PDF & Email