Lasteaiad taotlevad raha õppevahendite ostmiseks (1)

Aprilli lõpus esitasid viie Kuressaare lasteaia direktorid Kuressaare linnavalitsusele taotluse suurendada laste õppevahenditele, mänguasjadele ja üritustele ette nähtud kulunormatiive.

Kirjas seisab, et hindade tõusu tõttu ei suuda lasteaiad 2009. aastal kärbitud õppekulurahaga 14 eurot lapse kohta aastas enam tagada riikliku õppekava nõuete täitmist. Nimelt tuleb selle summa eest osta nii töövihikuid, muusika-, liikumis-, joonistamis-, meisterdamis- ja voolimisvahendeid kui ka raamatuid, õppe- ja loovmänguvahendeid ning käia õppeekskursioonidel.

Veel 2008. aastal oli õppekuluraha lapse kohta 48,90 eurot. 2009. aastal vähendati seda summat 14,27 euroni, järgmisel aastal aga juba 9,58 euro peale. Kuigi 2013. aastal on õppekuluraha tõusnud taas 14 euroni, teevad lasteaednikud ettepaneku anda 2013. aasta lisaeelarvest lasteaedadele 15 eurot lapse kohta juurde ja 2014. aastaks planeerida selleks otstarbeks kohe 30 eurot.

Kuressaare aselinnapea Tiina Talvi kinnitas eile Saarte Häälele, et lasteaedade juhid taotlesid oma kirjas tõepoolest õppevahendite soetamiseks 2013. aastal eraldatud raha suurendamist 14 eurolt 29 eurole ühe lapse kohta.
Talvi rõhutas, et 2013. aastal kasvatasid nad lasteaedade eelarvet võrreldes teiste allasutustega rohkem. Lisaks palkade 5-protsendilisele taastamisele tõsteti lasteaedade vanemõpetajate ja õppealajuhatajate palku täiendavalt 10%. Veel suurendati 2013. aasta eelarves rahasummat, mis kulub sanitaar-, hügieeni- ja meditsiinivahendite ostmiseks ja pesupesemiseks, jooksva remondi summasid ja IT-eraldisi. Samuti kinnistute ja hoonete ülalpidamiskulusid. Eelarvesse lisati ka abipersonali koolituskulud.

Aselinnapea avaldas lootust, et linna jooksev tulubaas suureneb, et positiivse lisaeelarve korral saaks lasteaia direktorite taotlust arvestada. Tema väitel oli 2013. aasta kinnitatud eelarve aluseks aasta tegevuste kavandamine vastavalt allasutuste ettepanekutele.

Samas on allasutuste juhtidel võimalik oma asutuse siseselt majanduskulude jaotust vastavalt vajadusele ümber jagada, teatas Talvi.

Kuid Tuulte Roosi lasteaia juhataja Helle Karu ütles, et ümber jagades jääb ju ikka kusagilt midagi puudu, sest eelarve koostati kululiikide järgi. Ja mis puutub 2013. aasta eelarve koostamisse, siis anti lasteaiale lihtsalt valida, kas taastada vahepeal vähendatud palku või suurendada mingit muud kulurida. Et personal on oluline, valiti palga taastamine.

Print Friendly, PDF & Email