Linnajuhtidest teenisid enim Mäetalu, Talvi ja Koov (1)

Kõrgeim teenistus oli Kuressaare linnajuhtidest 2012. aasta kokkuvõttes linnapea Mati Mäetalul, kes teenis ühes põhipalga, puhkusetasu ja muude hüvitistega kokku 23 576 eurot.

Võrdluseks, Eesti suuremate linnade juhtidest teenis Postimehe andmeil mullu enim Pärnu linnapea Toomas Kivimägi – 40 072 eurot, talle järgnes Tartu linnapea Urmas Kruuse 37 453 euro suuruse aastateenistusega. Kolmandal kohal oli Tallinna meer Edgar Savisaar 35 832-eurose aastapalgaga. Narva linnapea Tarmo Tammiste teenis mullu kokku 32 851 eurot.

Kuressaare linnavalitsuses järgnes mulluses palgaarvestuses linnapeale hariduse ja kultuuritöö abilinnapea Tiina Talvi, kelle aastane sissetulek oli ühes muude hüvitistega 21 823 eurot. Mõnevõrra vähem, kuid samuti üle 21 000 euro, teenis 2012. aastal majandusvaldkonna abilinnapea Kalle Koov. Tema aastane sissetulek oli 21 093 eurot, mingeid lisatasusid ega muid hüvitisi ta läinud aastal ei saanud.

Muid lisatasusid ega hüvitisi ei olnud ka sotsiaaltöö abilinnapeal Argo Kirsil, kes teenis läinud aastal kokku 20 923 eurot, ja arendusosakonna juhatajal Virge Pihelil, kes teenis mullu koos puhkusetasuga 16 885 eurot.

Rohkem kui nt arendusosakonna juhataja teenis läinud aastal linna rahandusnõunik ja rahandusosakonna juhataja Mai Takkis. Tema aastane teenistus ühes puhkuse- ja lisatasu ning muude hüvitistega oli 20 478 eurot.

Linnasekretär Eero Lapi aastateenistus oli aga 17 174 eurot. Natuke alla 17 000 teenis linnainsener Madis Pihel – 16 926 eurot – ning samasse kanti jäi ka linnaarhitekti ja planeerimisosakonna juhataja Hannes Koppeli mullune teenistus – 16 714 eurot.

Selle aasta 1. aprilli seisuga on volikogu otsusega 2013. aastal linnapea kuupalgaks määratud 2017 eurot, abilinnapeade kuupalgaks 1854 eurot ja arendusosakonna juhataja kuupalgaks 1507 eurot. Linnavalitsuse ametnikest on kõrgeim kuupalk rahandusnõunik Mai Takkisel. Tema põhikuupalk on tänavu 1658 eurot. Talle järgnevad ametnike reas 1507-eurose kuupalgaga linnasekretär Eero Lapp ja linnaarhitekt Hannes Koppel.

Veidi vähem, 1369 euro suurust kuupalka saavad linnavalitsuse ametnikest tänavu õigusnõunik Vilma Kippak ja linnainsener Madis Pihel. 1132-eurone palk on aga IT-nõunik Janek Laulal, linnavolikogu nõunikul Irene Valgel, haridusnõunik Õilme Salumäel ja linnavara nõunikul Margo Sooäärel.

Arendusnõunik Anu Vares ja maanõunik Ruth Kalamees saavad 1029 euro suurust põhikuupalka. Linnavalitsuse ülejäänud ametnike palgad jäävad alla 1000 euro.

Kõige väiksem palk on 2013. aastal linnavalitsuse ametnike palgatabeli andmeil haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistil Andra Tiigil ja linnamajanduse osakonna spetsialistil Astrid Jõeäärel. Poole koormusega tööl olevatest ametnikest saab 351 euro suurust põhipalka linnaarst Juri Zabellevitš. Sellele lisandub 257 eurot 0,25 ametikoha eest kriisireguleerimise spetsialistina.

 

Maavanem teenis mullu 31 852 eurot

Saare maavalitsuse läinud aasta palgaandmetest võib välja lugeda, et maavanem Kaido Kaasik teenis 2012. aastal kokku 31 852 eurot. Tema tänavune põhipalk on 2660 eurot. Maasekretär Jaan Leivategija teenis mullu 24 143 eurot, tänavu on ta põhikuupalk 1900 eurot.

Osakonnajuhatajatest teenis mullu enim arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo, kelle aastateenistus oli 17 382 eurot. 2013. aasta põhipalk on tal 1380 eurot. Peetersoole järgneb palgatabelis haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters, kelle läinudaastane teenistus oli kokku 17 226 eurot. Sel aastal töötab Peeters samuti 1380 euro suuruse kuupalgaga. Veidi enam kui 17 000 eurot ehk 17 169 eurot teenis mullu maavalitsuse kantselei nõunik Ülle Tänav, kelle 2013. aasta põhipalk on 1380 eurot.

Juhataja asetäitjatest teenis mulle kõige rohkem haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis Kaubi – 15 080 eurot –, tema tänavune põhipalk on 1160 eurot. Sama osakonna teine juhataja asetäitja Anneli Tõru teenis mullu aastaga 13 840 eurot ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Merike Toose teenis mullu 14 348 eurot. Mõlema tänavune põhikuupalk on 1160 eurot.

Print Friendly, PDF & Email