Ametikool saadab välispraktikale 88 õppurit

88 õpilast Kuressaare ametikooli 19 erialalt saab järgmise kahe aasta jooksul sooritada praktika välisriigis, selgus sel nädalal kooli jõudnud EL-i “Elukestva õppe programmi” projektivooru tagasisidest.

“Koostöös ametikooli õpetajate ja oma partneritega välisriikidest õnnestus kirjutada projektitaotlused, mis said hindajatelt kõrged punktid,” ütles projektijuht Ave Paaskivi. “Mul on hea meel, et projektidesse on kaasatud kõik ametikooli seitse õppesuunda.”

Õnnestunud projektivooru tulemusel saab ametikool rahastuse disaini, tarbekunsti ja oskuskäsitöö, ehituse, majutuse-toitlustuse, juuksuri, autotehnika ja IT erialade õpilaste lähetamiseks 2–5-nädalasele praktikale välisriigis. Sihtriigid on Suurbritannia, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Norra ja Türgi. Õpilaste reisi-, elamis- ja ettevalmistuskulud talub EL-i ”Elukestva õppe programm”.

Paaskivi sõnul kaasneb projektide elluviimise ja koordineerimisega alati palju tööd. ”See on seda väärt, sest annab paljudele õpilastele turvatud töö-, kultuuri- ja keelekogemuse välismaal. Samuti arendame üleeuroopalist kutseharidusalast koostööd, sest testime ühist ainepunktisüsteemi ECVET,” märkis Paaskivi.

Lisaks sellele saavad järgmisel õppeaastal kolme projekti raames välisriikides stažeerida 22 ametikooli õpetajat ja partnerettevõtete töötajat.

Kaheksa kutseõpetajat läheb stažeerima Inglismaale, Norrasse, Itaaliasse ja Saksamaale. Kuus väikelaevaehitusega seotud õpetajat ja ettevõtjat lähevad õppelähetusele Inglismaale ning kaheksa ehitusvaldkonna õpetajat ja tööandjat Saksamaale. Stažeerimis- ja õppelähetusprojekte juhib ametikooli arendusdirektor Sirje Ellermaa.

Teenindus- ja ettevõtlusõpetajate õppelähetusprojektid jäid ootenimekirja.

Ametikool on läbi aastate olnud üks Eesti edukamaid õpirändeprojektide läbiviijaid. 6. mai seisuga on praegu välispraktikal 36 ametikooli õpilast. Türgis on praktikal 14 majutusteenindajat ja kokka. Kaks väikelaevaehitajat, kaks multimeedia kujundajat, neli kokka ja pagarit on praktikal Soomes. Kaks ehitusviimistlejat on praktikal Suurbritannias ja neli rekreatsioonikorraldajat Itaalias. Neli väikeettevõtjat ja neli tarkvaraarendajat on praktikal Iirimaal. Norras on stažeerimas kaks toitlustusvaldkonna õpetajat.

Sel kevadel läheb veel kaks kokka ja kaks viimistlejat praktikale Suurbritanniasse ja kolm autotehnikut Saksamaale.

Print Friendly, PDF & Email