Kui pereliige vajab hooldust ja ülalpidamist

Perekonnaseadusest tulenevalt on pereliikmete eest hoolitsemine ja ülalpidamine suures osas pere enda korraldada. Kui siiski tekib olukord, kus puudega inimene või vanur vajab juhendamist, järelevalvet või hooldust ja pere oma ressurssidest jääb väheks, soovitan pöörduda valla sotsiaalosakonda, et leida koos sobiv variant kodus hooldamiseks.
Teatavasti on hooldamine hoolekandeasutuses väga kallis ja hooldekodu kasuks otsustatakse vaid äärmisel juhul.

Selleks, et inimene kodus võimalikult kaua hakkama saaks, on võimalusi mitmeid. Kõigepealt tuleb kodu kohandada selliseks, et inimene saaks elementaarsete toimingutega ise hakkama. Lisaks kodu kohandamisele on ABIVAJAJA KAARDI ettenäitamisel võimalik INVARUST (http://www.invaru.ee/cms/pood) soodsalt abivahendeid laenutada.
Abivajaja kaarte väljastab sotsiaalosakond arstitõendi alusel.

Kui kodu kohandamisest ja abivahenditest ei piisa ehk siis inimenevajab rohkem hooldust ja järelevalvet, on võimalikud valla pakutavad tasulised hooldusteenused: koduhooldus, tugiisikuteenus või isikliku abistaja teenus. Vt http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/eeskirjad-ja-korrad.

Juhul kui ka nendest ei piisa ja tööealine pereliige ei saa hoolduskoormuse tõttu enam tööl käia, on võimalus määrata hooldaja.

Koostöös suudame ära hoida nii mõnegi õnnetuse, mis võib juhtuda pereliikme toimetulematusest ja hooldamatusest.

Liida Kaare
tel 45 20 456; 51 77 201

Print Friendly, PDF & Email