Kirjandid loodushoiust ja väärtushinnangutest

Rohkem kui nädal tagasi toimunud eesti keele eksami endise kirjandiosa suhtes olid eelistused vähemalt Kuressaare suuremates gümnaasiumides täiesti erinevad.

Tänavuaastase eksami kirjutamisülesande puhul võis valida nelja teema vahel: “Inimese soovid ja nende täitumise võimalused”, “Noorte väärtushinnangud”, “Uue meedia roll ühiskonnaelus” ja “Keskkonnahoid”. Oma kirjandi võis iga õpilane pealkirjastada ise.

Kuressaare gümnaasiumi emakeele õpetaja Marit Tarkin ütles, et KG õpilased kirjutasid enamasti esimesel teemal ehk siis inimese soovidest ja nende täitumisest. Teine meelisteema oli uus meedia.

Saaremaa ühisgümnaasiumi abituriendid valisid ülekaalukalt keskkonnahoiuteema ning teisel kohal oli ka SÜG-is uue meedia üle arutlemine, lausus õppealajuhataja Marek Schapel.

Eksami kirjutamisosa alustekstid olid ilukirjanduslik proosa (Sass Henno lühijutt “21. sajandi ristirüütel”), luule (fs-i ja Paavo Piigi luuletused), publitsistika (Priit Hõbemägi essee “Visioonidest on Villand”) ja popu-laarteaduslik materjal (Aleksei Lotmani artikkel “Loodushoiust liigse halata”).

Üle Eesti on SA Innove kinnitusel rohkem valitud uue meedia ja loodushoiu teemat.

Print Friendly, PDF & Email