Valmib spikker turismiettevõtetes toitlustajatele

Mittetulundusühing Eesti Maaturism koostas põllumajandusministeeriumi tellimusel hea hügieenitava juhendi neile turismiettevõtetele, kes kliente kohapeal toitlustavad. 

Juhendi koostamisel lõi kaasa Pilguse mõisa tegevjuht Signe Sarah Arro, kes on ühtlasi Eesti Maaturismi nõukogu esimees. Juhendi väljatöötamise töögruppi kuulus Saare maakonnast ka TTÜ Kuressaare kolledži toiduainete tehnoloogia lektor Eeve Kärblane. Signe Sarah Arro sõnul ollakse juhendiga nüüdseks lõpusirgele jõutud.

Praegu on juhend veterinaar- ja toiduametis kooskõlastamisel. Kui heakskiit käes, saab juhendiga kindlasti tutvuda Eesti Maaturismi kodulehel ning Arro sõnul otsitakse ka teisi võimalusi, kuidas seda ettevõtjaile kättesaadavaks teha.
Hea hügieenitava juhend on koostatud eesmärgiga toetada maaturismi ettevõtjaid toitlustusteenuste pakkumisel.
Käsitledes toitlustusteenust ja selle pakkumist, tuleb juhendi andmeil vaatluse alla võtta keerukas kompleks, mis ühendab endas nii toidu ja selle tootmise kui ka teenindusruumid ja klienditeeninduse. Lähtuvalt ettevõtte sihtgrupist, tuleb planeerida sedagi, mida ja kuidas pakutakse.

Juhend toob välja, et heal tasemel ja ohutu toitlustusteenuse pakkumiseks vajab ettevõtja teadmisi nii menüüde koostamisest, toitude valmistamisest, teenindusest kui ka teenuse majanduslikust aspektist ning loomulikult toiduohutusest.

Hea hügieenitava juhend aitab pakkuda toitlustusteenust kooskõlas toiduseadusega, õpetades ettevõtjat, kuidas pakkuda ohutut toitu, koolitada oma personali, hoida ja tõsta oma ettevõtte mainet ja arendada ettevõtet.

Print Friendly, PDF & Email