Kantsleri tunnustus Saaremaa muuseumile (1)

Kantsleri tunnustus Saaremaa muuseumile

EKSAM LÄBI: Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi sõnul oli üks järelevalvekomisjoni antud ülesanne museaalide leidmine hoidlast. Aja peale seda ülesannet siiski täita ei tulnud. Foto: Sander Ilvest

Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn kiitis oma käskkirjaga Saaremaa muuseumi kogude eeskujuliku säilitamise eest.

Varsti aasta muuseumi peavarahoidja ametit pidanud Priit Kivi ütles, et tunnustus tuli tegelikult kõigile varahoidjatele ja koguhoidjatele, kes on seda ametit Saaremaal pärast Teist maailmasõda pidanud.

Järelevalve käigus hindas muuseumi kogusid kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuulusid ministeeriumi esindaja ning ERM-i ja meremuuseumi peavarahoidja. Uuriti dokumentatsiooni ja anti ka praktilisi ülesandeid. Näiteks Priit Kivi pidi kõigile kolmele komisjoniliikmele tooma hoidlatest nende küsitud kümme eset. “Aega siiski ei võetud,” muheles ta.

Seejärel uuriti museaalide hoiutingimusi, paigutust hoidlates. Kivi sõnul kontrolliti kõiki koguhoidjaid ja ka filiaale – Aavikute majamuuseumi ja Mihkli talumuuseumi.

Komisjoni hinnangul on Saaremaa muuseumi kogu hallatud professionaalselt, kasutades täies mahus ära muuseumide infosüsteemi võimalusi, ning museaale säilitatakse heades hoiutingimustes. Kogude arendamine, digiteerimine ja hoiutingimuste parandamine toimub läbimõeldud töökavade järgi. Ettekirjutusi muuseumile ei tehtud, kuid anti mõned soovitused töö edaspidiseks paremaks korraldamiseks.

Print Friendly, PDF & Email