Isapalk on emapalgast poole suurem

Saare maakonna meeste keskmine vanemahüvitis on naistele makstavast poole kopsakam. 

Riikliku pensionikindlustuse registri andmeil on Saare maakonnas aprilli seisuga 359 vanemahüvitise saajat, neist 338 naist ja 21 meest. Viimastele makstav keskmine hüvitis on 1179,95 eurot, samas kui naistele makstav keskmine hüvitis on 564,84 eurot.

Maksimummäära järgi (tänavu 2234,19 eurot kuus) saab vanemahüvitist viis inimest, neist kolm meest ja kaks naist.

Kuuendikule hüvitise saajaist makstakse minimaalse määra järgi ehk tänavu 290 eurot kuus. Kõik 59 madalaima vanemapalga saajat on naised.

Saare maakonnas on keskmine vanemahüvitis praegu 600,83 eurot. “Võrdluseks – riigi keskmine vanemahüvitis oli tänavu märtsis 733 eurot,” ütles sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Elve Tonts.

Hüvitise suuruseks kuus on reeglina 100 protsenti eelmise kalendriaasta ühe kuu keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.

Vanemahüvitise määra (sel aastal 290 eurot kuus) suurust vanemahüvitist makstakse isikule – näiteks mittetöötanud õppurile –, kel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Töötasu alammäära (tänavu 320 eurot kuus) suurust vanemahüvitist makstakse isikule, kelle eelnenud kalendriaasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem.

Maksimumhüvitist makstakse isikule, kelle keskmine ühe kuu tulu eelmisel aastal oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.

2014. aastal tõuseb vanemahüvitise ülempiir 2378,25 euroni kuus.

Print Friendly, PDF & Email