Keskkonnatoetuse saamiseks esitati üle poolesaja taotluse

Saarlased esitasid keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi käesoleva aasta I taotlusvooru enam kui poolsada taotlust.

Kogu Eestist laekus taotlusvooru 928 nõuetekohast taotlust, mille rahastamise otsuse langetab KIK-i nõukogu 19. juunil. Järgnevalt teeme põgusa kokkuvõtte Saare maakonnast esitatud taotlustest.

Suurimat toetussummat küsib MTÜ Väikese Väina Loodushoid, kes esitas kokku neli taotlust, milles küsib põhiliselt hooldustehnika soetamiseks ligemale 588 000 eurot.

Suure Katla selts soovib Sutu lahe ja Kasti lahe poollooduslike koosluste säilitamiseks 156 643 eurot, MTÜ Saare Rannad küsib Mullutu Loode hoiualale loomade juurdetoomiseks ja Loode tammiku puisniidu hooldamiseks kokku ligi 97 000 eurot.

Märkimisväärset summat küsivad pärandkoosluste hooldamiseks ka MTÜ Laidevahe Loodus (43 613 eurot), MTÜ Rannamaa (45 819 eurot), MTÜ UTE (35 629 eurot) ja MTÜ Kaagi Rannaniit. Viimane soovib saada 24 300 eurot, et osta Natura aladele aubraci tõugu lihaveiseid.

MTÜ Laherand on võtnud eesmärgiks Riksu ranniku piirkonna loodusväärtuste korrashoiu ja küsib selleks kahe projektiga kokku enam kui 24 000 eurot.

Kolm taotlust laekus Saaremaalt katlamajade üleviimiseks biokütusele. AS Kuressaare Soojus küsib Upa ametikooli katlamaja üleviimiseks hakkpuidule 68 628 eurot, Pihtla vallavalitsus küsib Sandla keskuse katlamaja tarvis 113 196 eurot ja OÜ SW Energia OÜ Kärla katlamaja üleviimiseks biokütusele 181 250 eurot.

Kaks taotlust saadeti teele parkide rekonstrueerimiseks. Kärla vald küsib pargi rekonstrueerimiseks 118 389 eurot ja linn lossipargi haljastuse rekonstrueerimise esimese etapi töödeks 66 568 eurot.

Saaremaa ühisgümnaasiumist laekus viis taotlust 36 000 eurole. Koolides on populaarseks muutunud keskkonnaalaste õppereiside korraldamine, milleks küsivad toetust Kihelkonna põhikool, Kuressaare gümnaasium (õpperetk Vilsandile) ja Lümanda põhikool (õp-peekskursioon Läänemaale). Kalleima reisi soovib teha Tornimäe põhikool, kes küsib projektile “Siin- ja sealpool väina – pangad, rannikud ja rabad” toetust 8864 eurot.

Kaks taotlust on laekunud vanade hoonete lammutajatelt. OÜ Pärna Farmid küsib Lõpi veisefarmi lammutamiseks 11 800 eurot ja OÜ S.E.G.U lagunenud teraviljakuivati likvideerimiseks Mustjala keskuses 19 200 eurot.

Traditsioonilistest taotlejatest küsib ka sel aastal toetust MTÜ Saarte Silurimaa, kes soovib geopargi teadvustamiseks ja selle virtuaalseks tutvustamiseks kokku üle 13 000 euro. MTÜ Kaali Külastuskeskus küsib Kaali maastikukaitseala hooldustöödeks 5875 eurot ja MTÜ Panga Areng Panga maastikukaitseala hooldustöödeks 5733 eurot.

Print Friendly, PDF & Email