Toiduliit taunib mahetöötlejate eelistamist

Eesti toiduliit ei ole rahul plaaniga muuta põllumajandustoodete töölemise investeeringutoetuse omaosaluse määr mahetöötlejatele tavatöötlejaist soodsamaks.

“Mõistame, et soovitakse toetada mahetooraine jõudmist tarbijani lõpptoote näol ja anda eelis nendele tootjatele, kes plaanivad mahetoodete töötlemisega tegelema hakata, kuid ei pea toetusemäära sellist jaotust mõistlikuks,” märgib Eesti toiduliidu juht Sirje Potisepp põllumajandusministeeriumile saadetud kirjas.

Uue maaelu arengukava viimase versiooni järgi katab põllumajandustoodete töölemise investeeringutoetus tavalistele toiduainetetööstustele kuni 40% investeeringusummast, mahetöötlejatel aga kuni 50% investeeringusummast.

Sirje Potisepp osutab, et Eesti mahetoodete turuosa on 1% ja koos impordiga 1,6% toiduainete müügist. “Räägitakse küll nõudlusest mahetoodete järele, kuid tegelikult Eesti tarbija ei ole võimeline ega näe ka mõtet mahetoodete eest lihtsalt kõrgemat hinda maksta,” möönab toiduliidu juht.

Toiduliidu tellitud tervisliku toitumise uuringu tulemustele viidates kinnitab Potisepp, et mahetoodete eelistamine on taandumas ja mahetooted jäävad nišitoodeteks, nagu need on kõikjal mujal maailmas. Kõige kõrgem mahetoodete turuosa EL-is on Taanis, moodustades pea 9% toiduainete turust. “Mitte ainult mahetooraine tootmine ei määra vajadust mahetoodete töötlemise järele, vaid tarbijate nõudlus mahetoodete järele ja tarbijate sissetulekute kasv,” märgib Potisepp.

Lisaks leiab toiduliit, et uueks eelarveperioodiks põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringumeetmeks ette nähtud 75 milj eurot ei rahulda kaugeltki sektori vajadusi ning meetme eelarve oleks vaja tõsta 90 miljoni euroni. Teravnev konkurents lähiturgude tootjatega nõuab suuri kulutusi turundusele, see vähendab aga ettevõtete omafinantseeringu võimalusi investeeringuteks. “Me ei tohi panna oma ettevõtteid olukorda, kus meil on tugevad põllumajandustootjad, kuid tööstuste areng jääb maha ning seab ohtu konkurentsivõime nii sise- kui ka rahvusvahelistel turgudel,” nendib Potisepp.

Print Friendly, PDF & Email