Omastehooldajate ametlik arv on vaid jäämäe tipp (2)

Omastehooldajate ametlik arv on vaid jäämäe tippKuna riigi toetus puudub ja omavalitsuste makstav raha on pisike, ei kipu lähedast hooldavad inimesed Saare maakonnas oma staatust ametlikuks tegema.

Sotsiaalministeeriumi andmeil saab Saare maakonnas kohalikelt omavalitsustelt toetust 1. aprilli seisuga 125 omastehooldajat.
Hooldusjuhtude arvuks on märgitud 134, neist kuue puhul on tegemist kuni 17-aastaste lastega, 128 puhul aga täiskasvanud hooldatavatega.

“Ametlik hooldajate arv on tegelikkusega võrreldes ikka väga-väga väike,” ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru. Tema sõnul on neid, kes ühel või teisel moel oma lähedasi hooldavad, kindlasti mitu korda rohkem.

Lümanda valla hoolekandetöötaja Jelena Pšenitšnaja (fotol) andmeil on ainuüksi Lümanda vallas 76 omastehooldajat. “Nad pole hooldajaks määratud, vaid hoolitsevad kodus oma lähedase eest, ükskõik kas nad käivad tööl või mitte.”

Toetused on imeväikesed

Nii tema kui ka Anneli Tõru sõnul ei kipu inimesed endale hooldajastaatust taotlema seetõttu, et riigi toetus omastehooldajaile puudub, omavalitsuste toetused on aga pisikesed.

“Omastehooldajate tööd ei hinnata vääriliselt ega võrdsustata päris tööga, kuigi see on raske, 24/7 kestev töö, millest puhkust ei ole võimalik võtta ja mida palgatöö kõrvalt sageli teha ei saa,” nentis Tõru.

“Kui hooldajal pole omavalitsuselt erilist toetust või teenust oodata, pole endast kui hooldajast teavitamisel mõtet,” tõdes Pšenitšnaja. Ta lisas, et rohkem kui rahalist toetust on hooldajal sageli vaja abi, mida pakuks koduhooldaja või tugiisik.

Maakonna 125 ametliku hooldaja peale on omavalitsuste makstavate toetuste summa ministeeriumi andmeil 3023,32 eurot.

“Keskmiselt teeb see 20–25 eurot kuus olenevalt omavalitsusest,” tähendas Tõru, lisades, et omavalitsuse toetuse pealt makstav sotsiaalmaks ületab tunduvalt selle rahasumma, mis omastehooldaja kätte saab.

Lümanda vallavalitsus maksab toetust raske puudega isiku hooldajale 16 eurot ja sügava puudega isiku hooldajale 26 eurot kuus.

Lahendusse ei usu

Anneli Tõru sõnul oleks riigi ülesanne omastehooldajate psüühilist pinget ja materiaalset kitsikust kuidagigi leevendada. “Lahendada ei saa neid probleeme niikuinii,” lausus ta.

Pšenitšnaja hinnangul pole 2005. aastaga võrreldes, mil ta veel algaja sotsiaaltöötaja oli, omastehooldajate jaoks midagi paremaks muutunud. “Teenuseid on küll juurde tulnud, aga need on inimestele rahalises mõttes kättesaamatud,” tõdes ta. Et olukord lähiaastail paraneks, ta ei usu.

Pšenitšnaja sõnul hooldavad Saare maakonna elanikud oma lähedasi pigem ise kui panevad nad hooldekodusse. “Mitte ainult raha pärast. Arvatakse, et ise suudetakse oma lähedase eest paremini hoolitseda, kui seda tehtaks hooldekodus.”

Omastehooldus on tuttav teema ka Jelena Pšenitšnajale endale. “Mul on kodus kaks puudega venda ja oli ka sügava puudega vanatädi.” Vendade eest aitab hoolitseda töövõimetuspensionärist ema, kes samas ka ise abi vajab.

“Meil on kergesti läinud, sest on suur vahe, kas hoolitseda hüperaktiivse ja astmahaige lapse eest või lamava haige eest, kes vajab 24 tundi hooldust,” leidis Pšenitšnaja. “Kui vanatädi elas, pidi teda öösiti keerama ja pissitama ning mädanevaid haavu ravima. Raske aeg oli.”

 

Minister lubab rohkem abi

24. aprillil teatas sotsiaalminister Taavi Rõivas riigikogu infotunnis, et omastehoolduse valdkonnas on kavas pikk samm edasi astuda.

Rõivase sõnul on ette valmistatud ja kokku lepitud Euroopa Liidu vahendite jaotus, millest on võimalik panustada nii erihoolekande taristusse kui ka tagada see, et omavalitsused saavad omakseid koduhoolduses aidata senisest märksa enam.

“Pakkuda teenuseid, mis inimeste hoolduskoormust vähendavad ja aitavad neil inimestel siirduda tööhõivesse,” ütles minister. “Nagu öeldud, on meil selles vallas väga suured plaanid ja tänu sellele kokkuleppele, mis me EL-i vahendite jaotuses eile valitsuses saavutasime, on meil võimalik astuda omastehoolduses väga pikk samm edasi.”

Print Friendly, PDF & Email