Lahkus Turu ülikooli koolituskeskuse rajaja Olavi Granö

Lahkus Turu ülikooli koolituskeskuse rajaja Olavi Granö19. aprillil lahkus igavikuteele 20 aastat tagasi Kuressaarde Turu ülikooli täienduskoolituskeskuse Lääne-Eesti büroo üks rajajaid, akadeemik, endine Turu ülikooli kantsler ja Tartu ülikooli audoktor Olavi Granö (27. V 1925 – 19. IV 2013). Nüüdseks on nimetatud büroost saanud SA Ülikoolide Keskus Saaremaal.

Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži juhataja Anne Keerberg meenutas, et akadeemik Granö osales Kuressaares mitmel teaduskonverentsil. “Mäletan, et ükskord paluti mind pidulikule lõunasöögile Veskisse, kus pidin tõlkima Arnold Rüütli ja Olavi Granö vestlust. Mõlemad mehed olid väga jutukad ja mul oli üsna keeruline nende teksti vahendada,” rääkis Keerberg.

Saarte instituuti juhtinud Maret Pank osales paar aastakümmet tagasi arutelus, kus otsustati Turu ülikooli Lääne-Eesti koolituskeskuse büroo Kuressaarde luua. “Olavi Granöl oli seal kaalukas sõna öelda. Temaga arvestati. Turu ülikooli geograafiaprofessorina tegi ta koostööd Tartu ülikooli teadlastega,” märkis Pank.

Koolituskeskuse büroo esimese juhataja, Kuressaare linnavolikogu praeguse esimehe Erik Keerbergi sõnul oli Olavi Granö eestlaste ja sealhulgas saarlaste jaoks väga tähtis persoon.

“Olavi Granö oli kindlasti üks initsiaatoreid, kes korraldas Turu ülikoolis asju nii, et täienduskoolituskeskuse Lääne-Eesti büroo Kuressaares avada. Hiljem andis ta meile hüva nõu ja oli alati toeks. Vaatamata kõrgele eale kavatses ta selgi aastal Saaremaad külastada,” ütles Erik Keerberg.

Kunagisele Saare maavanemale Ants Tammlehele on Olavi Granö meelde jäänud toimeka sirge pika mehena, kes küll vähe rääkis, kuid keda kõik tähelepanelikult kuulasid. “Koostöö temaga kandis vilja. Läbirääkimisi alustasime üheksakümnendate aastate alguses. Üsna kiiresti saavutasime edu. Turu ülikooli büroo avati 1993.”

Olavi Granöle on annetatud Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk (2001).

Print Friendly, PDF & Email